About

METROPOLIS M is een onafhankelijk tweemaandelijks tijdschrift over hedendaagse kunst. De website METROPOLISM.com biedt aanvullend op het tijdschrift nieuws, columns en informatie over de nationale en internationale kunstwereld. De website dient tevens als archief van artikelen die voorheen in het tijdschrift zijn gepubliceerd.

Steun Metropolis M

Vindt u het van groot belang dat er in Nederland goede, onafhankelijke kunstkritiek is die nieuwe ontwikkelingen in de kunst signaleert en kritisch tegen het licht houdt? En vindt u dat het tijdschrift en de website van Metropolis M die taak op een goede manier vervullen? Steun dan Metropolis M.

Eenmalige donatie

Wij zijn blij met elke financiële ondersteuning, groot of klein, eenmalig of meerjarig. U kunt uw donatie overmaken op NL65 TRIO 0338 4078 12 , t.n.v. St. Metropolis M, onder vermelding van ‘donatie’.

Steun de website

Voor heel veel kunstliefhebbers is het bezoek aan de website van Metropolis M al een dagelijkse routine geworden. Wilt u graag dat deze website behouden blijft steun ons dan met een klein bedrag. Met een maandelijkse bijdrage van €3, zouden we al zeer geholpen zijn. Dat kan automatisch afgeschreven worden van uw rekening. Meldt u hiervoor aan bij Karolien van Gent.

Neem een jaarabonnement

De meest eenvoudige manier om Metropolis M te steunen is door het afsluiten van een jaarabonnement. Een jaarabonnement kost €57,- per jaar (het eerste jaar betaalt u slechts €40,-). U helpt ons ook door iemand Metropolis M cadeau te doen. Dat abonnement kost €57,-. Een cadeauabonnement heeft een looptijd van 1 jaar en wordt niet automatisch verlengd. U kunt zich hier aanmelden.

Goed doel

Metropolis M is door de Belastingdienst aangemerkt als een goed doel. Dankzij de culturele ANBI-status kunnen meerjarige donaties met een verhoging van 25% van het gegeven bedrag (verhoogd tot 125%), van uw belastingen worden afgetrokken. Dat voordeel geldt als u bereid bent om ons vijf jaar te ondersteunen. Ook eenmalige giften kunt u van de belastingen aftrekken, maar met iets minder groot voordeel. Alleen dat deel van de totale giften dat op jaarbasis hoger is dan 1 % (tot maximaal 10 %) van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking. Hier kunt u meer lezen over het belastingvoordeel.

Steunabonnement

U steunt ons zeer door het afsluiten van een steunabonnement. Een steunabonnement kost €250,- per jaar, inclusief een jaarabonnement. Als u dit bedrag toezegt voor vijf jaar, kunt u dit bedrag vermeerderd met 25% aftrekken van uw belastingen (het belastingvoordeel is afhankelijk van de tariefgroep van uw inkomen en kan oplopen tot een teruggave van €130,-, waardoor u ons helpt met €250 die u slechts €120 kost). Als u interesse hebt kunt u mailen naar domeniek [​at​] metropolism.com, of bellen: 030 2342125.

Steunabonnement Plus

U kunt ons ook met een zeer groot bedrag ondersteunen, via het steunabonnement Plus, voor een bedrag van €1500 per jaar, inclusief een jaarabonnement. U kunt de gift voor een bedrag van omstreeks €1800 van uw belastingen aftrekken, waardoor de belastingdienst €666,- tot €936,- (hoge tarief) meebetaalt. Als u interesse hebt kunt u mailen naar domeniek [​at​] metropolism.com, of bellen: 030 2342125.

Notaris

Voor een meerjarig steunabonnement is een notarisverklaring nodig die wij graag voor u regelen.

Waaraan geeft u?

Uw gift komt ten goede aan de inhoud van Metropolis M: onderzoek, artikelen en lezingen. We zullen verslag doen van de bestedingen.

Wat voor voordeel geniet de steunabonnee?

Voor de steunabonnees zullen jaarlijks bijeenkomsten worden georganiseerd waarvoor u zult worden uitgenodigd, en in de gelegenheid gesteld met elkaar en met de redactie kennis te maken.

Wilt u meer weten over de steunabonnementen en de mogelijke belastingaftrek, neemt u dan contact op met Domeniek Ruyters, telefoon 030 2342125 of email: domeniek [​at​] metropolism.com

Verantwoording ANBI-status

Metropolis M is door de Belastingdienst aangemerkt als een goed doel. In dit document kunt meer lezen over de doelstelling van de stichting, op grond waarvan de ANBI-status is toegekend. De samenstelling van de Raad van Toezicht staat vermeld en er is een financieel jaarverslag aan toegevoegd.

—Editors
Domeniek Ruyters
(chief editor)- domeniek@metropolism.com

Karolien van Gent
(managing editor)- karolien@metropolism.com

Loes van Beuningen
(editor)- loes@metropolism.com

Debbie Broekers

(editor) - office@metropolism.com

—Address:
Metropolis M
Postbus 19263
3501 DG Utrecht
The Netherlands
T: +31 (0)30 234 21 25

—Website design
Studio Remco van Bladel
(Remco van Bladel, Beau Bertens and Andrea Spikker)

—Website development
Systemantics

—Website platform
Hylex (Systemantics)

Copyrights op deze website berusten bij de stichting METROPOLIS M en de afzonderlijke auteurs. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd, of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISACorganisatie zijn de publicatierechten geregeld te Amsterdam. © 2016 c/o Pictoright Amsterdam.

—Downloads
MetropolisM balans 2013 en 2014 (PDF 34,54 KB)
Verantwoording ANBI (PDF 134,63 KB)
exploitatierekening 2015 (PDF 347,46 KB)
Exploitatie 2016 (PDF 348,38 KB)
Metropolis M Magazine for contemporary art No 2 — 2018