Breuklijnen

Issue no5
Oct-Nov 2021
Fluidity
Comments
Posts 1 — 1 / 1
1
05 February 2013
Joost Heinsius

Interessante discussie. Beide lijken elkaar, na wat omtrekkende bewegingen, te vinden in het idee dat de maatschappelijke relevantie van kunst niet kan bestaan zonder autonomie, zonder de eigen regels van de kunst. Een vorm van professionele autonomie lijkt me, die noodzakelijk is om überhaupt relevant te zijn.
De strijd lijkt me ook niet te gaan om de kwestie of je nog wel moeilijke kunst mag maken en lastige teksten over kunst. Voor de ontwikkeling van de professie is dat noodzakelijk. Het uiteindelijke verschil in standpunt is dat of de kunstsector veel meer moeite moet doen om mensen te verleiden enz. dus naar de mensen toe moet (de Swaan, Tilroe) of dat je vindt dat mensen zelf naar de kunst toe moeten komen en zelf moeite moeten doen om het te begrijpen (Winkel). Dat laatste lijkt me een echt elitaire gedachte.

Share this Article:
|Back to Top
Most read
Magazine
Metropolis M Magazine for contemporary art No 5 — 2021