Een feministisch gebruik van mythevertellingen – Giulia Damiani doet onderzoek naar collectief Le Nemesiache (1970)

Issue no6
Dec - Jan 2021
Vijf interviews - Depot
Share this Article:
|Back to Top
Related | Most read
Magazine
Metropolis M Magazine for contemporary art No 6 — 2021