Bik Van der Pol winnen grote Italiaanse prijs

Issue no1
Feb - Mrt 2023
navigator
Comments
Posts 1 — 6 / 6
1
28 January 2011
Boudewijn Corstiaensen

Geachte Dames en Heren,

Is kunsthistorisch onderzoek gedaan door de jury van Art of Rome ?
Een reactie van de jury zou ik zeer op prijs stellen.

Zie : Architectuur.nl 06-08-2009
Vlinderkas als kunstwerk op de Floriade 2012
Bron: De Gelderlander Pers

Met vriendelijke groet,

Boudewijn Corstiaensen
Beeldend kunstenaar
Nederland

31 January 2011
Freek van ginkel

Ik was vorige week toevallig in Rome en zag in het Macro de vlinderkas van Bik van der Pol. Ik was verbaasd omdat dit al zo lang een project is van een collega in Nijmegen incl. de gebruikte metaforen over kwetsbaarheid van de vlinder enz. Ik mag toch aannemen dat voordat een idee wordt ontwikkeld er gegoogeld wordt en ook voordat een prijs wordt toegekend.
De kas zelf was nogal kleinm, anders dan de ontworpen kas van B.Corstaensen en de vlinders zaten op de grond en tegen het plafond aan. Het milieu in de kas zelf leek mij niet al te vriendelijk voor deze vlinders en daarmee was het een contradictio interminis wat betreft het ecologische engagement.

31 January 2011
Boudewijn Corstiaensen

Nijmegen,31 januari 2011

Aan [email protected]

Geachte heer van der Pol,

Graag zou ik van u een reactie willen ontvangen op de door mij eerder aan u gericht mailtje.
Ruimschoots nationaal en internationaal enkele jaren geleden, heb ik de 'Vlinderkas als kunstwerk' gepubliceerd en beschreven.
Zie o.a. architectuur.nl 2009 en www.vlinderkas.com en via Google 'Vlinderkas als kunstwerk' heeft u een en ander over mijn onderwerp duurzaam en "Vinderkas als kunstwerk'.
Uw inzending van een 'vlinderkas als kunstwerk' in Rome in het Macro vertoont veel gelijkenis met hetgeen ik heb gepubliceerd en beschreven op het gebied van 'Vlinderkas als kunstwerk' in verband met duurzaamheid, energie, milieu en architectuur, op welke terreinen ik al vele jaren als kunstenaar werkzaam ben.
Een en ander blijkt uit vele publicaties, beschrijvingen en door lezingen.
In afwachting op uw reactie

Met vriendelijke groet,

Boudewijn Corstiaensen
Beeldend Kunstenaar
Nijmegen

03 February 2011
Freek van Ginkel

De volgende tekst stond op de site van het van Abbe i.v.m een tentoonstelling van Bik van der POL......Spreekt voor zichzelf.

Vaak werken ze op locatie, (her)gebruiken en reactiveren ze werk van anderen – hetzij afkomstig uit kunst, journalistiek, media of geschiedenis – en confronteren ze de bezoeker met een situatie waarin deze zelf het laatste woord heeft. Het zijn ‘gelegenheidsscheppers’ die een confrontatie mogelijk maken zonder daarbij de volledige regie te willen hebben. Zij dagen uit; en wij – bezoekers, critici, kunstenaars, wetenschappers, historici, curatoren – worden om engagement gevraagd.

03 February 2011
Boudewijn Corstiaensen

Dat hij geen volledige regie zou hebben over zijn kunstwerk klopt niet omdat hij wel de volledige prijs in ontvangst wil nemen, uitsluitend voor hem bestemd.
Bik van der Pol heeft wel degelijk de volledige regie gevoerd door exclusief zijn inzending door te zetten en daarmee de eer naar zich toe te halen als zijnde zijn kunstwerk, zonder zich te verantwoorden.
Op deze wijze gaat hij bewust voorbij aan de auteursrechtelijke bescherming van werken van kunstenaars.
Het Van AbbeMuseum verhaal van Bik van der Pol (bovengenoemd) gebruikt hij niet bij de inzending voor de prijsvraag (Award) omdat hij deze inzending geheel voor zichzelf wil houden.
Waarom noemt hij niet de bronnen waaruit hij meent te kunnen putten ? (reactiveren,
gelegenheid scheppen of iets dergelijks.)

Met vriendelijke groet,

Boudewijn Corstiaensen
Beeldend kunstenaar
Nijmegen

04 February 2011
Boudewijn Corstiaensen

'S U N L I G H T B L U E'

Film op, YOU TUBE

Deze film is op de buitenmuur van het Van Abbemuseum te Eindhoven afgespeeld.
In de nacht van 11 oktober 2010

Op You Tube is de film ' Sunlightblue ' nu ook te zien.
Deze vlinder kan alleen vliegen op 'Groenestroom en Zonnenergie' en heeft een jarenlang
'n route en tijdspad doorlopen.

Met vriendelijke groet,
Boudewijn Corstiaensen
www.vlinderkas.com

Share this Article:
|Back to Top
Related | Most read
Magazine
Metropolis M Magazine for contemporary art No 1 — 2023