Tegen alle elites

Issue no2
April - May 2020
Fluïde monumenten
Comments
Posts 1 — 6 / 6
1
20 September 2011
serge onnen

Beste Jonas,
Ik was de persoon die tijdens de rijksacademie bijeenkomst de 95% buitenlandse aanwezige vertelde over de rechtszaak van Wilders tegen jou, enkele jaren terug.
Dit ter illustratie, van de haat die bij Wilders niet enkel tegen buitenlanders is gericht, maar dus zeker ook tegen hedendaagse kunst.
Meer niet.
Verder ging het niet over jouw of over je werk.
De conclusie die jij hier direct uit trekt; dat kunst het alleen stiekem over politiek zou mogen hebben is wat potsierlijk.

Serge Onnen

21 September 2011
Jack Segbars

Ik vind het dapper en het is te prijzen dat je zo naar voren treedt Serge en je openbaart als de klassenvijand die je bent. Ondanks je openhartigheid waaruit een acceptatie van je schuld jegens ons het volk en zijn rechtmatige vertegenwoordiger de Ware Kunst spreekt, zal de straf onverbiddelijk moeten zijn. Je dient gedeconditioneerd te worden teneinde de verderfelijke input van het neoliberale gedachtegoed en je autonome angehauchte lafheid uit je systeem te spoelen opdat je terug kunt keren naar de moederschoot van de oprechtheid en dapperheid die de ware kunstbeleving jou en ons te bieden heeft. De straf zal onmiddellijk ingang vinden, je dient je te melden in de strafacademie Almere Haven waar je het programma tot herijking zult ondergaan. Je vrijlating zal volgen na gebleken hersteld vermogen tot de Juiste Kunstproductie. Je zult hiertoe een examen afleggen dat zal bestaan uit het vervaardigen van een oprecht democratisch en publiekelijk kunstwerk (materiaal en techniek naar keuze), wensen voor een specifieke locatie dienen vooraf doorgenomen te zijn met je behandelend deconditioneur. Een select comité zal deze proeve van bekwaamheid beoordelen. Waarschijnlijk zal ook de Grote Roerganger Eerwaarde Hr. Staal onderdeel zijn van dit comité. Doet uwes best dus, penseel recht vooruit en succes!

21 September 2011
serge onnen

jaja.
ach, wat geestig...

21 September 2011
Moosje Goosen

Als buitenstaander (ik weet niet of Camiel van Winkel een Audi heeft of dat Frits Bolkestein thuis sigaren rookt) verbaas ik me over de veronderstellingen in dit artikel. Hier worden het zelfde soort aannames gebruikt waaraan Geert Wilders zich onderwerpt om zijn angsten en politieke denkbeelden te kunnen blijven voeden.

In Van Winkels artikel lees ik een pleidooi voor de kunst die zich autonoom maar parallel aan politieke en maatschappelijke ontwikkelingen kan ontwikkelen. Van Winkel beweert nergens dat kunstenaars in hun werk geen politieke kwesties aan zouden kunnen of mogen snijden. Wel wijst zijn artikel op de kwetsbare positie van kunst die zich heeft laten instrumentaliseren in een politiek web, door middel van een geveinsd 'sociaal pact' dat zowel de politieke belangen van een terugtredende overheid als die van de kunstenaar dient. Dat een dergelijk contract tussen overheid en kunst een uiterst wankele positie en status voor de kunst oplevert - omdat contracten ten alle tijde verbroken kunnen worden - is een constatering, geen waardeoordeel over 'politieke kunst'. Dat een pleidooi voor de autonomie van de kunst vervolgens zou impliceren dat iedereen maar kunst moet gaan maken die enkel naar zichzelf verwijst (of tenminste naar alles behalve de politiek), is een redenering die Jonas Staal lijkt te volgen, niet Camiel van Winkel, noch ‘de elite’ - al kan ik dat evenmin veronderstellen.

Ik vrees dat Jonas Staal de aanval inzet tegen een Camiel van Winkel die niet bestaat - een monster dat hij zelf heeft gecreëerd.

22 September 2011
BAVO

Dit verhaal legt vooral de dubbelheid van elk (politiek) discours bloot. Zo werkt ideologie. Er zijn zaken die een mens officieel verkondigt en haaks staan op wat dezelfde persoon dagelijks denkt en doet. Het laatste hoeft niet eens in het verborgene van een vinex-woning te gebeuren. Incoherentie verdraagt het volle daglicht. En, het is niet eens het voorrecht van de conservatieve elite. Progressieve partijen wierpen zich op als heroïsche voorvechters van de cultuur tijdens Boijmans Bezet en volgden 's anderendaags slaafs de protocollen van de parlementaire democratie. De cruciale vraag is of de auteur (Jonas) ook bereid is zich te distantiëren van de zogenaamde progressieve elite? Met andere woorden: hoe ver reikt het woord 'alle' in de titel?

28 September 2011
hans van houwelingen

Wat er was misgegaan volgens Camiel van Winkel in het augustus septembernummer MetropolisM, had hij me in juni al per mail toegestuurd. Blijkbaar was zijn standpunt ook aan mij persoonlijk geadresseerd. Ik gaf onderstaande antwoord, waarop gelukkig geen reactie meer kwam.
'Dank voor je tekst Camiel,
Wel kort door de bocht: de kunst die jij verantwoordelijk acht vormt slechts een fractie van de kunstinstellingen die de overheid nu op de korrel heeft. Of suggereer je dat 'maatschappelijk relevante kunst' in zijn zog de hele cultuursector heeft meegenomen? Ik ben geneigd eerder richting tegendeel te denken. Mij lijkt eerder een oorzaak dat de 'autonome' kunstpopulatie zich zo apolitiek en a-maatschappelijk heeft opgepot dat ze zichzelf louter tot begrotingspost reduceert.
Iets belangrijker vind ik je aanzet om in Metropolis-m schuldigen aan te wijzen. De tekst is nogal zuur, kom met ideeën zou ik zeggen. Ik versta slechts dat je met de huidige ontwikkeling alsnog het gelijk wilt halen voor de - sorry dat ik het zo zeg - grammofoonplaat die je de laatste tien jaar voorturend afdraait over dit onderwerp.'
Het aan zijn opponenten gerichte 'fraaie staaltje kleutersemiotiek' komt van een bejaarde die slechts zijn kleutertijd herinnert.

Share this Article:
|Back to Top
Related | Most read
Magazine
Metropolis M Magazine for contemporary art No 2 — 2020