Zomertip 2: Showroom Mama jubileert in Kunsthal Rotterdam

Issue no4
Aug - Sept 2020
Mode/s
Comments
Posts 1 — 1 / 1
1
24 July 2012
Gerben Willers

Volgens mij is er sprak van verwarring: The Kids Are All Roght heeft niets met herijking van doen. Het is een terugblik van MAMA, wat we hebben betekend in het verder brengen en ontdekken van jong talent. We zouden bijna spijt moeten krijgen dat we daar zo goed in zijn geworden en dat we dat ook in de nabije toekomst een speerpunt laten zijn.

In die nabije toekomst zien we ontwikkelingen op verschillende gebieden van de beeldcultuur die voorheen, en dus in deze tentoonstelling niét, aan bod kwamen in het programma. Daarbij blijft MAMA de plaats van de beeldende kunst verkennen in de hedendaagse beeldcultuur. We onderzoeken hoe kunstenaars zich verhouden tot subculturele uitingen en populaire cultuur, en hoe zij hierop reageren en het incorporeren in hun werk. Wie de afgelopen paar jaar de ontwikkelingen bij MAMA goed heeft bestudeerd ziet dat daarom de focus - voorheen was MAMA sterk street art georiënteerd - is verlegd.

Vanzelfsprekend is een overzichtstentoonstelling bij een grotere collega instelling een schouderklop, en mag er onder andere stil worden gestaan bij enkele hoogtepunten zoals: 1) Clay Dee Day, een project dat destijds werd geïnitieerd door de jonge vrijwilligers (toen 16 en 17 jaar oud) Oscar De Marchi en Victor Vroegindeweij. Dit is een goed voorbeeld, en voorloper, van publieksparticipatie binnen een x-aantal randvoorwaarden die gesteld worden door kunstenaars 2) Een aantal heel erg goede kunstenaars die de afgelopen 15 jaar bij MAMA de kans kregen zich te ontwikkelen, zoals onder anderen de nieuwe vormgevers van jullie blad, 75b.

Behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Blijf daarom MAMA vooral kritisch volgen in de toekomst, maar reken haar niet af op het feit dat onze kunstenaars het blijkbaar goed doen en opgepikt worden door collega instellingen als Boijmans of Tent. Voor ons is dat een compliment en een bevestiging dat onze talentontwikkeling vóór (zie de kritiek op het feit dat onze kunstenaars opgepikt worden en meedraaien in het circuit) en achter de schermen (we leidden o.a. Sandra van Dongen, hoofd communicatie van het Boijmans van Beuningen en Petra Heck, curator van jet NiMK op) werkt. We hopen daarom over vijftien jaar een soortgelijke tentoonstelling te mogen afleveren.

Gerben Willers - curator MAMA

Share this Article:
|Back to Top
Related | Most read
Magazine
Metropolis M Magazine for contemporary art No 4 — 2020