Een donkere geschiedenis

Issue no4
Aug - Sept 2020
Mode/s
Comments
Posts 1 — 2 / 2
1
16 October 2012
Daphne Pappers

Black Box had inderdaad in Project 1975 van het SMBA gepast, maar ook in het SMA, toch?

18 October 2012
Menno Dudok van Heel

@ Daphne: Het lijkt me niet direct relevant in welk museum Black Box wordt vertoond. Het feit dat dit werk in Amsterdam te zien is en bovendien in een museum dat hedendaagse kunst niet als kerntaak heeft, maakt deze tentoonstelling voor mij alleen maar interessanter.

Share this Article:
|Back to Top
Related | Most read
Magazine
Metropolis M Magazine for contemporary art No 4 — 2020