Symposium: Community art, kunstvorm of beleidsinstrument?

Issue no6
dec-jan 2019/2020 2020
Nieuwe criteria

The term community art is terug te voeren op de activiteiten van een aantal Britse kunstenaars die in de jaren zestig kunstprojecten voor de gemeenschap wilden opzetten. In Nederland verscheen de term voor het eerst in de cultuurnota 2005-2008 als beleidsinstrument ter versterking van de sociale cohesie tussen verschillende bewonersgroepen. Het begrip duikt de laatste jaren veelvuldig op bij de uitvoering van kunstprojecten waarin kunstenaars nauw samenwerken met specifieke groepen in de samenleving en waarin naast artistieke uitgangspunten ook sociaal-maatschappelijke aspecten een rol spelen. Veelal projecten in Vinexwijken en in her in te richten wijken waar bewoners afkomstig uit verschillende culturen naast elkaar leven. Kunstenaars als Jeanne van Heeswijk, Sjaak Langenberg, Esther Didden en Sabrina Lindemann worden door de kunstbeleidwereld als specialisten op onderhavig terrein beschouwd. Zien zij zichzelf ook zo? Of dient deze specialistische stigmatisering slechts ter bevestiging van politieke cultuurprogramma's en daaruit voortvloeiende subsidieregelingen? Dreigen kunstuitingen die onder community art worden geschaard niet door de politiek te worden geïnstrumentaliseerd ter oplossing van het integratievraagstuk? Of behouden zij een eigen status als bijzondere vorm van kunst in de openbare ruimte?

Programma

10.30 uur Ontvangst

11.00-12.30 uur Vertoning van een korte film over het werk van de kunstenaar Sjaak Langenberg. (film n.a.v. de Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Beeldende Kunstprijs. Regie: Colette van Nunen)

Aansluitend een lezing/presentatie door Sjaak Langenberg over het project Hoog Bezoek dat hij in samenwerking met Rosé de Beer uitvoerde voor een verzorgingstehuis in de wijk Overvecht in Utrecht.

12.30-13.30 uur Lunchpauze

13.30-14.15 uur Presentatie door de kunstenares Sabrina Lindemann over het project Hotel Transvaal dat zij onder auspiciën van projectbureau OpTrek in de Haagse wijk Transvaal heeft opgezet.

14.00-14.45 uur Presentatie door de kunstenares Esther Didden over het project De Blauwe Periode, dat zij sinds december 2007 uitvoert in de naoorlogse wijk Babberspolder Oost in Vlaardingen.

15.00-16.30 uur Openbaar gesprek onder leiding van Alex de Vries met Esther Didden, Sjaak Langenberg en Sabrina Lindemann

Share this Article:
|Back to Top
Gerelateerd | Meest gelezen
Tijdschrift

Koop nu het
laatste nummer

Mail naar:
karolien [​at​] metropolism.com
(€9,95 incl verzending)

Neem nu een abonnement op Metropolis M en bespaar 40%!

Abonneer
Metropolis M Tijdschrift over hedendaagse kunst Nr 6 — 2020