Waarom stopt Artis?

Issue no5
okt-nov 2020
Wat is Nederland

Op 17 februari was op de website van Artis Den Bosch een mededeling te lezen dat het initiatief werd opgeheven. Van buitenaf blijft moeilijk te beoordelen waar het nu precies mis is gegaan. Bestuurslid Ad van Rosmalen licht de gang van zaken toe.

—Jolien VerlaekArtis is door de jaren heen een belangrijk instituut geworden met een gewaagd programma, mooie presentaties en het leek een stabiele geschiedenis te hebben. Wanneer zijn naar jouw oordeel de problemen precies begonnen? Wat was nu eigenlijk het probleem waar Artis zich mee geconfronteerd zag? Was dat iets interns of externs?

—Ad van RosmalenHet is een combinatie van factoren waarbij het ontbreken van maatschappelijk en lokaal politiek draagvlak leidde tot stagnatie. Artis heeft inderdaad een stabiele geschiedenis waar het kwalitatief goede presentaties aangaat; organisatorisch is de situatie altijd minder stabiel geweest, maar daarin onderscheid Artis zich niet van andere instellingen met eenzelfde geschiedenis. Wanneer er teveel problemen bij elkaar komen dan is het onmogelijk om een instabiele situatie productief te laten zijn.

—Jolien VerlaekIn het persbericht wordt verteld dat in de directe omgeving van het initiatief zich ontwikkelingen hebben voorgedaan die door Artis onvoldoende zijn herkend, zoals de vorming van het Centrum van Beeldende Kunst, de onderwijsinhoudelijke vernieuwingen van de Academie en de veranderende populatie van kunstenaars in de stad. Op welke manier waren deze ontwikkelingen van invloed op het beleid van Artis? Schoot het centrum te kort? Hoe dan? En wie bepaalde dat? Het bestuur of de gemeente?

—Ad van RosmalenDe drie omgevingsfactoren die genoemd zijn zeggen iets over de manier waarop Artis niet alert gereageerd heeft op de directe omgeving. Dat is voor initiatieven nooit goed en daardoor is de aansluiting met kunstenaarsgroepen verstoord geraakt.

—Jolien VerlaekIn een jaar tijd zijn er verschillende curatoren bij Artis betrokken geweest. Dat geeft een nogal rommelige indruk naar buiten, alsof er veel meningsverschillen waren over de koers. Klopt die indruk? Waarom is er van curator gewisseld? Hadden die wisselingen te maken met de mate waarin Artis een antwoord diende te formuleren op de geschetste ontwikkelingen in de stad?

—Ad van RosmalenEr zijn inderdaad verschillende curatoren actief betrokken geweest bij Artis. Dat was eigenlijk altijd al het geval, dit als uitdrukking van een goede programmatische verhouding tot de actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst. In organisatorische moeilijke tijden heeft dat tot gevolg dat artistieke veelvuldigheid niet bijdraagt aan de stabiliteit van de instelling.

—Jolien VerlaekWie heeft nu precies beslist om met Artis te stoppen? Heeft de gemeente de stekker eruit getrokken, of heeft het bestuur van Artis zelf besloten dat het niet verder kon? Waarom eigenlijk niet?

—Ad van RosmalenDe beslissing om te stoppen is door het bestuur van Artis genomen. In een situatie waarin op verschillende gebieden onmiddellijke en noodzakelijke veranderingen moeten worden doorgevoerd is druk die uitgeoefend wordt op de instelling niet productief. Vandaar het besluit om te stoppen, na overigens vanaf november vorig jaar volop actief geweest te zijn met vernieuwingsplannen.

—Jolien VerlaekEn wat nu?

—Ad van RosmalenNu niets.

Comments
Posts 1 — 0 / 0
Share this Article:
|Back to Top
Gerelateerd | Meest gelezen
Tijdschrift

Koop nu het
laatste nummer

Mail naar:
karolien [​at​] metropolism.com
(€9,95 incl verzending)

Neem nu een abonnement op Metropolis M en bespaar 40%!

Abonneer
Metropolis M Tijdschrift over hedendaagse kunst Nr 5 — 2020