Trans Artists wacht fusie
Interview met Maria Tuerlings

Issue no1
feb - mrt 2020
Sensory

In onze reeks over Bedreigde instellingen dit keer een gesprek met directeur Maria Tuerlings van Trans Artists. Het artist-in-residence platform wordt niet opgeheven, maar drastisch gereorganiseerd.

—Jolien VerlaekKun je me wat meer vertellen over het profiel van Trans Artists?

—Maria Tuerlings'Trans Artists, opgericht in 1997, is een onafhankelijk kenniscentrum over artist-in-residence programma's en andere concrete mogelijkheden voor kunstenaars om elders tijdelijk te verblijven en werk te maken. We zijn er voor kunstenaars in welke fase van hun carrière en van welke discipline dan ook. Via onze website www.transartists.org en via onze workshops, presentaties en onderzoeksprojecten verspreiden we alle denkbare kennis en ervaring om van artist-in-residence programma's gebruik te maken. Om dat te kunnen doen werken we in Nederland, Europa en wereldwijd nauw samen met artist-in-residence aanbieders en netwerken, met organisaties, overheden en fondsen. En met de kunstenaars natuurlijk, want we opereren voornamelijk vanuit hun perspectief.'

—Jolien VerlaekHoe omschrijf je jullie internationale positie?

—Maria Tuerlings'Voor iedereen die van de artist-in-residence sector gebruik wil maken, vervult Trans Artists internationaal een belangrijke rol. We geven overzicht en inzicht in het wereldwijde labyrinth van artist-in-residence programma's. In 2010 kreeg onze website maar liefst 2.270.228 bezoeken van over de hele wereld. Je kunt er meer dan 1000 artist-in-residence plekken vinden, gekoppeld aan ervaringen van kunstenaars die er te gast waren, achtergrondinformatie, onderzoek, etc.. Uit het enorme bereik en het intensieve gebruik van de website valt op te maken dat er wereldwijd een grote behoefte is aan actuele en gevalideerde informatie op dit gebied. Daarin voorzien wij. En uit de talloze verzoeken uit binnen- en buitenland van organisaties, fondsen en overheden om advies, presentaties en samenwerkingen blijkt dat ons werk zeer wordt gewaardeerd.'

—Jolien VerlaekStaatssecretaris Zijlstra schrijft in zijn nota van 10 juni Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid dat Trans Artists zal gaan fuseren met de Stichting Internationale Culturele Activiteiten (SICA) en Mediadesk. Als ik het goed begrijp is jullie voortbestaan dus verzekerd, maar gaat er drastisch gereorganiseerd worden. Hoe sta je hier tegenover?

—Maria Tuerlings'We zijn natuurlijk heel blij dat we door kunnen werken. We zijn in gesprek met het ministerie en de twee partnerorganisaties over hoe we de samenwerking in de komende beleidsperiode vorm en inhoud gaan geven. Maar we maken we ons ook grote zorgen over de gevolgen van het beleid voor de kunstenaars, kunst en cultuur in Nederland. Artist-in-residence is een zaak van internationale wederkerigheid. Niet alleen gebruik maken van mogelijkheden in het buitenland: het aanbod in Nederland moet op peil blijven.'

—Jolien VerlaekKun je al inschatten wat voor consequenties dit heeft voor jullie budget?

—Maria Tuerlings'In de beleidsbrief staan onze taak en budget benoemd en geoormerkt. Ik kan nu nog niet goed inschatten wat de verdere consequenties zullen zijn. Dat hangt af van het verdere verloop van de onderhandelingen over onze toekomst.'

—Jolien VerlaekWelke inhoudelijke gevolgen kan dit met zich meebrengen?

—Maria Tuerlings'Het lijkt er nu op dat we onze kerntaken kunnen blijven uitvoeren en daar zijn we erg blij mee. Voor onze projecten hebben de bezuinigingen wel gevolgen. Want in Nederland en internationaal werken we bij deze projecten met veel partners samen waarvan een aanzienlijk deel (zwaar) getroffen wordt door bezuinigingen, ook in andere landen.'

—Jolien VerlaekDe Raad voor Cultuur heeft in april de staatssecretaris aanbevolen Trans Artists onder te brengen bij een van de fondsen. Was dat een gunstiger scenario geweest?

—Maria Tuerlings'Waarschijnlijk niet, maar dat kan ik natuurlijk pas zeggen als de onderhandelingen over het nieuwe samenwerkingsverband verder gevorderd zijn. Een zekere mate van onafhankelijkheid is voor ons cruciaal, vooral ook om subsidie te kunnen blijven aanvragen bij de Europese Commissie.'

—Jolien VerlaekOok op Europees niveau gaat er de komende jaren gekort worden op cultuur. Ik zag op jullie website dat jullie daarom de actie We Are More ondersteunen. In welke mate worden jullie hierdoor getroffen?

—Maria Tuerlings'Omdat mobiliteit van kunstenaars een belangrijk aandachtspunt is van het Europese Cultuurbeleid volgen de Europese Commissie en verschillende Europese landen met grote belangstelling wat Trans Artists is en doet. Omdat die aandacht ook in de Europese beleidsperiode 2014-2020 wordt gecontinueerd zijn er, in potentie, daardoor voor Trans Artists mogelijkheden om aanspraak te maken op EU gelden. Maar als de bezuinigingen ook daar doorgaan, dan worden die mogelijkheden evenredig minder. We blijven zoeken naar andere vormen van financiering.'

—Jolien VerlaekHoe beraden jullie je op dit moment op de toekomst?

—Maria Tuerlings'We zijn in bespreking over de samenwerking met SICA en Mediadesk. Daarnaast hebben we een werkplan voor de komende twee jaren om een aantal subsidies aan te vragen bij verschillende afdelingen van de Europese Commissie voor de realisering van taken en projecten. Partners van die projecten zoeken actief naar financiering in eigen land. Waar mogelijk spelen we in op ontwikkelingen die de realisering van onze taken mogelijk kunnen maken. Gezien het beperkte budget zullen we scherpe keuzes maken in wat we wel en niet gaan doen. Dat hebben we altijd al gedaan. Belangrijk is onze onafhankelijkheid. We bewaken de samenhang in onze activiteiten. En we denken vanuit een langetermijnperspectief.'

Comments
Posts 1 — 0 / 0
Share this Article:
|Back to Top
Gerelateerd | Meest gelezen
Tijdschrift

Koop nu het
laatste nummer

Mail naar:
karolien [​at​] metropolism.com
(€9,95 incl verzending)

Neem nu een abonnement op Metropolis M en bespaar 40%!

Abonneer
Metropolis M Tijdschrift over hedendaagse kunst Nr 1 — 2020