Tentoonstelling 'Wat zijn mij wolken nog en wegen'

Bedreigde kunstinstelling 7: Kunstvereniging Diepenheim
Interview Ingrid Bosman

Issue no1
feb - mrt 2020
Sensory

Net als bij de andere presentatie-instellingen in de BIS, is ook de toekomst van Kunstvereniging Diepenheim nog onzeker. Toch heeft directeur Ingrid Bosman goede hoop op een positieve uitkomst.

—Jolien VerlaekIn een reactie op de bezuinigingsvoorstellen schreef je: 'Kunstvereniging Diepenheim denkt over sterke argumenten te beschikken om ook na volgend jaar aanspraak te kunnen maken op een vaste bijdrage van het rijk'. Wat zijn deze argumenten?

—Ingrid Bosman'Kunstvereniging Diepenheim maakt haar reputatie als toonaangevend presentatie-platform waar in een landelijke omgeving, en bewijst daarmee al langere tijd dat vernieuwing en experiment niet zijn voorbehouden aan een stedelijke context. Ze is de enige instelling in de huidige BIS in de driehoek tussen Groningen, Utrecht en Maastricht. Kunst verbindt in Diepenheim – het kleinste stadje van Overijssel – initiatieven, gebouwen en mensen, van binnen tot ver buiten de lokale gemeenschap. Kunstvereniging Diepenheim speelt daarin een voortrekkersrol. Niet voor niets investeren de provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente 11 miljoen euro in het project KunstWerk, dat de oude kern van Diepenheim transformeert in een nieuw cultureel hart. De kunstvereniging is een van de leidende partners in dit project.'

—Jolien VerlaekIk las in jullie reactie op het bezuinigingsvoorstel van 10 juni niet zozeer verontwaardiging, maar eerder opluchting over het feit dat de helft van de presentatie-instellingen gespaard blijft. Waarom zo positief gestemd?

—Ingrid Bosman'Die opluchting klopt in zekere zin – er waren ook signalen dat er helemaal geen presentatie-instellingen in de BIS zouden blijven. Je moet het ook zien in het licht van de totale kaalslag in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de productiehuizen die allemaal verdwijnen. Dat betekent allerminst dat wij positief zijn gestemd over de bezuinigingsvoorstellen. Deze ingrepen gaan totaal voorbij aan de functie van presentatie-instellingen als onder andere vrijplaatsen voor experiment, aanjagers van vernieuwing en schakel tussen kunstopleidingen en musea. Dit heeft ook op lange termijn desastreuze gevolgen.'

—Jolien VerlaekHoe schat je de overlevingskans van Kunstvereniging Diepenheim in, mocht de rijkssubsidie stopgezet worden?

—Ingrid Bosman'We zullen zeker overleven. Kunstvereniging Diepenheim bestaat al 20 jaar, is stevig geworteld in de omgeving en kan bogen op een sterke achterban van leden (verspreid over het hele land) én vrijwilligers. Maar het zal wel gevolgen hebben voor de rol die we kunnen spelen. Onze activiteiten zullen niet het maatschappelijk en economisch rendement opleveren dat ze nu doen. Net nu we volop bezig zijn om invulling te geven aan de ambities waarin het rijk ons nadrukkelijk heeft gestimuleerd, dreigen we daarvoor door diezelfde overheid te worden afgestraft.'

—Jolien VerlaekWat kan daar de consequentie van zijn voor de organisatie en programmering?

—Ingrid Bosman'Daar valt nu nog niet veel over te zeggen, behalve dan dat we inhoud en kwaliteit altijd voorop zullen blijven stellen. Maar je hebt ook middelen nodig, en een professionele organisatie, om meerwaarde te kunnen geven aan die inhoud. Om kunst niet alleen te tonen, maar ook te laten werken. Het succes van het project KunstWerk staat of valt ook met een inhoudelijk sterke programmering, die aantrekkelijk is voor een (inter)nationaal publiek.'

—Jolien VerlaekHoe beraden jullie je op de toekomst?

—Ingrid Bosman'We zullen nog meer dan we al deden moeten inzetten op het vergroten van onze eigen inkomsten. Ook het eerder genoemde project KunstWerk biedt mogelijkheden om in samenwerking met andere partners onze positie te versterken en uit te bouwen. We zijn voortdurend bezig om nieuwe verbindingen te zoeken, zo werken we voor de beeldende kunstprijs AanZet! samen met grote musea in Overijssel en Gelderland en de Kunstakademie in Münster. Ook Drawing Centre Diepenheim (zie hieronder; overigens gerealiseerd in het kader van KunstWerk!) staat nog maar aan het begin van zijn ontwikkeling.'

—Jolien VerlaekKun je me wat meer vertellen over het profiel van Kunstvereniging Diepenheim?

—Ingrid Bosman'We zijn een presentatieplatform voor hedendaagse beeldende kunst met als speerpunten ruimtelijke kunst, tekenen en kunst in de openbare ruimte. We bieden jong talent en gevestigde kunstenaars uit binnen- en buitenland een even beschutte als inspirerende plek voor onderzoek en experiment. We zijn een echte vereniging, met een bestuur en ruim 250 leden. De inhoudelijke programmering is in handen van een tentoonstellings- en een projectencommissie (bestaande uit professionals). De kleine kern van vaste medewerkers wordt ondersteund door enkele tientallen vrijwilligers. Vanaf oktober 2011 beschikt Kunstvereniging Diepenheim over een tweede gebouw, waarin het eerste centrum voor hedendaagse tekenkunst in Nederland (Drawing Centre Diepenheim) is ondergebracht. De curator is Arno Kramer.'

Voor meer informatie: zie website Kunstvereniging Diepenheim

Comments
Posts 1 — 0 / 0
Share this Article:
|Back to Top
Gerelateerd | Meest gelezen
Tijdschrift

Koop nu het
laatste nummer

Mail naar:
karolien [​at​] metropolism.com
(€9,95 incl verzending)

Neem nu een abonnement op Metropolis M en bespaar 40%!

Abonneer
Metropolis M Tijdschrift over hedendaagse kunst Nr 1 — 2020