Stedelijk open
Beyond Imagination

Issue no5
okt-nov 2020
Wat is Nederland

Vandaag ging het Stedelijk Museum in Amsterdam al even open voor de pers, zondag voor het publiek. Naast de presentatie van de permanente collectie is ook de tentoonstelling Beyond Imagination te zien, die tot toekomstige collectiestukken moet leiden. Uit Metropolis M nr. 4: een gesprek met de curatoren Kathrin Jentjens en Martijn van Nieuwenhuyzen, nu met actueel beeld uit de tentoonstelling!

Beyond Imagination


Foto's: Jolien Verlaek

—Domeniek RuytersBeyond Imagination is iets speciaals, een tentoonstelling die samengesteld wordt over meerdere schijven en resulteert in een aantal aankopen voor de collectie van het Stedelijk. Hoe werkt het precies?

—Kathrin Jentjens & Martijn van Nieuwenhuyzen‘Na een oproep in de media ontvingen we 657 inzendingen, een record. Met een jury is een longlist gemaakt van dertig kunstenaars, waarna wij bijna alle kunstenaars hebben bezocht. Op basis van deze bezoeken zijn we tot een shortlist van negentien kunstenaars gekomen. Als de tentoonstelling open is, zullen wij met Ann Goldstein om de tafel gaan zitten om de mogelijkheden tot aankoop van verschillende werken te bediscussiëren. Zij neemt uiteindelijk de beslissing, maar wij kennen natuurlijk de achtergronden van de kunstenaars. Wij kunnen vertellen hoe het werk is ontstaan en waarom het naar ons idee relevant voor de collectie is.’

[... ...]

—Domeniek RuytersHebben jullie een verklaring voor de populariteit van het performatieve in de kunst?

—Kathrin Jentjens & Martijn van Nieuwenhuyzen‘Sommige uitgenodigde kunstenaars zijn inderdaad bezig met performitiviteit, maar het valt ons vooral op dat ze zich daarbij niet tot één medium of methode beperken. In de tentoonstelling is te zien hoe bijvoorbeeld Falke Pisano het performatieve combineert met een audiovisuele presentatie. Jennifer Tee en Matthew Lutz-Kinoy gebruiken sculpturen als decor bij performances en negeren zo op een heel vanzelfsprekende manier de grenzen tussen de media. Gezien het toegenomen belang van de performance in de politiek, op internet, televisie en ook in de kunst, heeft het weinig zin het performatieve uit te spelen tegen het objectieve. Er is sprake van een hybridisering van de cultuur, een vervlechting van vermeend tegengestelde praktijken.’

—Domeniek RuytersGaat het museum performances aankopen?

—Kathrin Jentjens & Martijn van Nieuwenhuyzen‘Het zou kunnen zijn dat we een performance aankopen, zoals we een tijd geleden ook een werk van Tino Sehgal hebben verworven. Als je met de kunstenaar goede afspraken maakt, zijn bepaalde performances opnieuw uit te voeren. Het is ook denkbaar dat we een fysiek werk aankopen dat aan een performance gerelateerd is. Rory Pilgrim zal bijvoorbeeld een geluidswerk ontwikkelen, parallel aan zijn “heropeningsperformance”.’

LEES HET COMPLETE INTERVIEW IN METROPOLIS M NR 4-2012. HIER TE KOOP.

Domeniek Ruyters is hoofdredacteur van Metropolis M

Beyond Imagination: Gemeentelijke kunstaankopen 2012
Stedelijk Museum, Amsterdam
vanaf 23 september

Voor het gehele openingsprogramma van het museum, zie: www.stedelijk.nl

Domeniek Ruyters
is hoofdredacteur van Metropolis M

Share this Article:
|Back to Top
Gerelateerd | Meest gelezen
Tijdschrift

Koop nu het
laatste nummer

Mail naar:
karolien [​at​] metropolism.com
(€9,95 incl verzending)

Neem nu een abonnement op Metropolis M en bespaar 40%!

Abonneer
Metropolis M Tijdschrift over hedendaagse kunst Nr 5 — 2020