Bladerend door tentoonstellingen

Issue no2
apr-mei 2023
de horror, de horror! + cookbook + metropolis m boeken/books #2

Een nieuw kunsttijdschrift introduceren in een krimpende markt, Marijke Cobbenhagen en Chantal Hendriksen wagen het erop met het tijdschrift You Are Cordially Invited.

—Domeniek RuytersYou Are Cordially Invited houdt het midden tussen een tijdschrift en een verkoopcatalogus, als ik het goed begrijp. Hoe typeren jullie het zelf?

—Marijke Cobbenhagen & Chantal Hendriksen You Are Cordially Invited is een tweedimensionale tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst in de vorm van een 'glossy' magazine. De kunstwerken worden getoond in relatie tot de omgeving waarin ze zijn gepresenteerd en de nadruk ligt op beeld. Het tijdschrift verlengt de levensduur van een tentoonstelling en verlaagt tegelijkertijd de drempel om de kunstwereld binnen te treden. Er komen ook ander disciplines aan bod, zoals mode, architectuur, design, muziek en literatuur.

—Domeniek RuytersEen tijdschrift beginnen in een krimpende markt, terwijl kiosken uitpuilen van onverkochte nummers. Zijn jullie gek geworden? Of houden jullie gewoon ontzettend van tijdschriften?

—Marijke Cobbenhagen & Chantal Hendriksen You Are Cordially Invited is een specialistische uitgave, het tijdschrift toont kwalitatief hoogstaand werk en wil dat zelf ook zijn. Met een rustig ritme en een heldere structuur staat de aandacht voor de inhoud voorop. We willen een verzorgde indruk achterlaten, zodat je ook echt iets moois in handen hebt. Door ons werk als grafisch ontwerpers met voornamelijk opdrachtgevers die hun inhoud ontlenen aan hedendaagse kunst (kunstinstellingen, musea, individuele kunstenaars) ligt onze interesse heel duidelijk bij hedendaagse kunst en de vertaling hiervan in print. Dat willen we graag onderstrepen, en laten zien wat voor fantastische mogelijkheden – ondanks het internet - er nog steeds zijn voor drukwerk. Snelle informatie, achtergronden, recensies etc. zijn zeer geschikt voor op het internet, makkelijk te zoeken, makkelijk toegankelijk. Maar een samenhang tonen door middel van een selectie, verbanden tonen tussen disciplines (kunst, architectuur, mode en literatuur) en dat met een bepaalde esthetiek en context tonen wordt juist versterkt in een 'stilstaand' medium als een tijdschrift.

—Domeniek RuytersIk had gehoord dat er een samenwerking was met de galeries. Hoe onafhankelijk is het blad?

—Marijke Cobbenhagen & Chantal Hendriksen We opereren vanuit thema's die de kunstwereld kenmerken, zoals kunstbeurzen, manifestaties, evenementen, biënnales, verzamelingen, en daardoor hebben we een kader om vrij te zoeken naar werken die binnen deze constellaties interessant zijn. Voor de selectie van de galeries en kunstenaars hebben wij Jaring Dürst Britt (directeur van Nieuwe Vide in Haarlem) en Alexander Mayhew (freelance kunstcriticus en curator) benaderd. Zij hebben ook de begeleidende teksten verzorgd. Aan de geselecteerde galeries wordt overigens geen enkele geldelijke bijdrage gevraagd. Galeries kunnen zich niet inkopen. Wel bieden we de deelnemende galeries aan dat ze het tijdschrift met een korting kunnen afnemen.

—Domeniek RuytersIs het een inhoudelijk experiment, een commercieel experiment, of allebei?

—Marijke Cobbenhagen & Chantal Hendriksen We zochten naar een nieuwe dynamiek, zowel binnen de beeldende kunst als het grafisch ontwerpvak. We hebben dit nooit eerder gedaan en hebben geen ervaring met het opzetten van een kunsttijdschrift. Wij beschouwen het niet als een experiment, misschien wel als een gewaagde sprong in het diepe. Een belangrijke drijfveer is om een breder publiek aan te spreken dat zich gaat interesseren voor hedendaagse kunst zonder daarbij gebruik te maken van een laagdrempelige selectie of taalgebruik. Het tijdschrift vormt een tentoonstelling die je mee naar huis kunt nemen. Het nodigt uit tot aandachtig kijken en concentratie en wil daarmee ook een prettig tegenwicht vormen tegen de doorklikcultuur van het internet.

—Domeniek RuytersHoe is het opgebouwd? Zijn er vaste onderdelen, rubrieken?

—Marijke Cobbenhagen & Chantal Hendriksen De vaste onderdelen zijn de groepstentoonstelling, voorzien van een tekstuele ‘Guided Tour’ en de solotentoonstelling (‘The Solo Show’). De groepstentoonstelling verhoudt zich thematisch tot een bestaand evenement. Met de solotentoonstelling bieden we telkens één kunstenaar (of kunstenaarscollectief) de ruimte om met zijn of haar werk te gebruik te maken van en te experimenteren met tweedimensionale tentoonstellingsvormen. Hiernaast zal er middels interviews in worden gegaan op aspecten die aan bod komen in de groepstentoonstelling. In het tijdschrift is er ruimte voor een specifieke manier van adverteren; met een advertorial waarin werken uit verschillende kunstcollecties visueel centraal staan. Dit kunnen bedrijfscollecties zijn, maar ook collecties van kunstinstellingen, instituten en musea die graag iets uit de collectie willen tonen en delen met het publiek. We ontwerpen de advertenties zelf zodat ze ook werkelijk onderdeel worden van de uitgave. Elk nummer sluit af met een index, die als ruggengraat van het gehele tijdschrift dient. Deze ruimte wordt gebruikt om onze ideeën, uitgangspunten en samenwerkingen van uitleg en referenties te voorzien. Maar ook worden van de getoonde kunstwerken de volledige bijschriften en informatie over de gerepresenteerde galeries geplaatst. Ook dit vindt zijn oorsprong in modebladen, in de zogenoemde 'Stockits'.

—Domeniek RuytersVoor wie maken jullie dit blad? Wie is de belangrijkste doelgroep?

—Marijke Cobbenhagen & Chantal Hendriksen You Are Cordially Invited maakt gebruik van onder meer een beeldtaal die al gemeengoed is in modetijdschriften en streeft ernaar een breder publiek voor hedendaagse kunst te interesseren. Door de nadruk te leggen op het beeld, begeleid door (langere) bijschriften is de inhoud voor een grote groep mensen toegankelijk en interessant; de doelgroep is hierdoor breder dan alleen de culturele sector zelf. Verwacht van ons geen theoretische traktaten. De langere artikelen in het blad beslaan niet meer dan twee pagina’s. We willen mensen inspireren en leren kijken zodat ze op hun eigen visuele vermogen durven te gaan vertrouwen. Paradoxaal genoeg zet deze omkering van beeld en tekst juist aan tot lezen: het is onze ervaring dat heel veel mensen zich laten afschrikken door grote lappen tekst, maar wel onderschriften van foto’s lezen. Door de beschrijving van de werken in de Guided Tour dermate bondig te houden dat ze visueel gezien als onderschrift fungeren, denken we dat mensen meer informatie tot zich nemen dan ze normaal gesproken zouden doen.

—Domeniek Ruyters Hoe ziet de nabije toekomst er uit? Kunnen jullie al iets zeggen over de komende nummers?

—Marijke Cobbenhagen & Chantal Hendriksen We zijn in gesprek over mogelijke volgende inhoudelijke samenwerkingen. We hebben daar genoeg ideeën over en onderzoeken nu welke wanneer haalbaar en toepasbaar zijn. Daarbij is natuurlijk ook het financiële plaatje van belang: Niet alleen zijn de advertenties in het blad ongebruikelijk vormgegeven, we willen ook kijken of we op voor kunstbladen ongebruikelijke manieren met ‘partners’ samen kunnen werken. De Rabobank heeft op voorhand exemplaren afgenomen, die zij onder hun relaties verspreiden. Dat zorgt niet alleen voor een financiële basis, maar ook voor een breder draagvlak voor en betere verspreiding van het blad. Voor ons is deze onderneming uiteraard ook erg spannend. Hoe er op het eerste nummer gereageerd zal gaan worden is voor ons ook heel belangrijk en richtinggevend voor de komende nummers.


You Are Cordially Invited— The Art Fair Issue
redactie & uitgever: CobbenhagenHendriksen
Met bijdragen van: Antoine Peters (Cover Dress), Bart de Baets (Editorial), Alexander Mayhew and Jaring Dürst Britt (The Art Fair), severafrahm (Vernissage modereportage), Suze May Sho (The Solo Show) en de Appel arts centre (The Gallerist Programme) + internationale galeries; You Are Cordially Invited verschijnt twee keer per jaar en kost Euro 15,00.

Voor meer informatie over de lancering op 26 juni in Amsterdam, mail naar <email "[email protected]">[email protected]

Domeniek Ruyters
is hoofdredacteur van Metropolis M

Comments
Posts 1 — 1 / 1
1
26 juni 2013
JB

Hoe waarom waarvoor: veel plaatjes met onderschriften. Jaring Dürst Britt legt uit.

<url "http://trendbeheer.com/2013/06/26/you-are-cordially-invited-2/">http://trendbeheer.com/2013/06/26/you-are-cordially-invited-2/">http://trendbeheer.com/2013/06/26/you-are-cordially-invited-2/

Share this Article:
|Back to Top
Gerelateerd | Meest gelezen
Tijdschrift

Koop nu het
nieuwste nummer

Mail naar:
karolien [​at​] metropolism.com
(€9,95 incl verzending)

Neem nu een abonnement op Metropolis M en bespaar 40%!

Abonneer
Metropolis M Tijdschrift over hedendaagse kunst Nr 2 — 2023