Nergens ergens anders

Bas Blaasse

Zelfs de pandemie heeft weinig veranderd aan de enorme dwang om productief te blijven. Het heeft de behoefte aan ontkoppeling doen toenemen, net als de vraag of er nog wel mogelijkheden bestaan om je terug te trekken. Bas Blaasse schrijft over de retraite in tijden van hardnekkige verbinding

read more

Hilton Als - After Dark 

Arnold Mosselman

Bij Metropolis M Nummer 3 is verschenen de eerste aflevering van ons nieuwe boekenblad: Metropolis M Boeken/Books. Het eerste nummer is mede samengesteld door Arnold Mosselman die in mei afscheid nam als bibliothecaris van Stroom Den Haag. Metropolis M Boeken/Books is een mengeling van fanzine en review met allerlei stukken over en rond boeken. De eerste aflevering is door Arnold Mosselman opgedragen aan Hilton Als. In deze tekst licht hij zijn bewondering voor Als toe.

read more

Exposeren in tijden van woningnood - het nomadische Het resort in Groningen 

Maia Paduraru

Het resort is een nomadische kunstinstelling in Groningen die uitsluitend op locatie werkt. Maia Paduraru gaat in gesprek met de initiatiefnemers Ellen de Haan en Karina Bakx over de voor en nadelen van het werken in situ. ‘Een vaste locatie zorgt ervoor dat een groot deel van het budget aan de huur van het gebouw opgaat. Wij willen dat het geld vooral naar de kunstenaar en het project gaat.’ 

read more

De vele kanten van wxtchcraft - een bezoek aan Every moment a junction bij Nest

Robin Barry

Het wil een tentoonstelling zijn waar een helende kracht vanuit gaat. De kunstenaars in Every moment a junction bij Nest in Den Haag delen met elkaar een geloof in het vermogen van wxtchcraft bij het tegengaan van de kwalen waar de samenleving aan lijdt.

read more

Metropolis M Podcasts 

Vibeke Mascini - Attentions yet to come 

Part 1 - Talking to Raviv Ganchrow

Vibeke Mascini

Wij vroegen kunstenaars om podcasts te maken in aansluiting op hun research en werk. Vibeke Mascini voert in twee podcasts gesprekken met een geluidskunstenaar en een geluidsarcheoloog over de speciale sensorische kwaliteiten van geluid, die reiken voorbij de dominantie van het visuele in de cultuur van vandaag. Ter introductie vroeg Domeniek Ruyters haar de ontstaansgeschiedenis van deze twee podcasts toe te lichten.

read more
1–5
Tijdschrift

Neem nu een abonnement op Metropolis M en bespaar 40%!

Sign up
1 2 3 4 5 >
Metropolis M Tijdschrift over hedendaagse kunst Nr 3 — 2022