Met de groeten van kabinet Rutte I

Issue no4
aug- sept 2020
Mode/s

De kunst in Rotterdam en Den Haag levert over de volle breedte zo'n 20% in. De reacties op de verdeling van de meerjarige gemeentelijke subsidies zijn niettemin terughoudend. Alleen Benno Tempel van het Gemeentemuseum in Den Haag is heel boos.

Ove Lucas Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

Het Cultuurplan-advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) is bij het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam (CBK) keihard aangekomen. Dit gaat inderdaad 'pijn doen'. De voorgestelde korting van 30% op het huidige budget betekent niet meer en minder dan dat er fors bezuinigd moet gaan worden. In onze aanvraag anticipeerden wij reeds op de veranderde omstandigheden (concreet de verlaging van het Rotterdamse cultuurbudget met circa 17 miljoen euro) door uit te gaan van een besparing van 15%. In het advies komt daar nog eens hetzelfde bedrag bovenop. Daarbij raakt het oordeel dat 'het CBK een wat willekeurige opsomming van functies is, zonder context en samenhang' ons in het hart. Wanneer dit advies wordt overgenomen, leidt dit onvermijdelijk tot ingrijpende veranderingen die zowel de sector als ook personen betreffen.

Opvallend vind ik dat in de inhoudelijke beoordeling van de RRKC meerdere activiteiten van het CBK wel positief worden besproken: het programma van TENT; de aanpak van de openbare ruimte via Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte (Rotterdamse Beeldencollectie, burgerinitiatieven) en ook de Internationale Beeldencollectie (IBC, ofwel SIR); ons werk op het terrein van kunsteducatie. En daarbij ook de wijze waarop het CBK de voormalige BKV-gelden besteedt ("Ze zijn wat beeldende kunst betreft breed gericht, ondersteunend voor de Rotterdamse kunstenaar en tonen een goede spreiding over diverse geledingen van kunstenaars."). Ons bod dienaangaande werd 100% positief beoordeeld. Daarover ben ik natuurlijk zeer verheugd, mede omdat zulks altijd onze visie was. Wat dat betreft wil ik een belangrijk positief signaal zenden: de RRKC heeft zich met dit advies achter de Rotterdamse kunstenaars geschaard (ook het positieve advies voor de Stichting Kunstaccomodaties Rotterdam/SKAR duidt daarop). Rotterdam kan daar blij mee zijn. Het CBK heeft echter wel veel werk te doen en gaat zich bezinnen op de vraag of het nog langer 'het oliemannetje van de Rotterdamse beeldende kunst' wil zijn.

Sjarel Ex Directeur Boijmans Van Beuningen Rotterdam

Het inleveren van 850.000 euro is een grote aderlating voor het actieve, scherpe en op vele gebieden voorbeeldige Museum Boijmans Van Beuningen, dat zijn subsidiebudget hiermee ziet afnemen naar iets boven de 9 miljoen. Dit bedrag dekt alleen de lonen en de vaste lasten van het gebouw, en dan nog maar slechts voor 80 procent. Het betekent dat Museum Boijmans Van Beuningen nog meer voor het realiseren van zijn programma (aankopen, tentoonstellingen, educatie, restauraties enz.) afhankelijk wordt van inkomsten van derden. Het een en ander is een direct gevolg van het beleid van het kabinet Rutte, dat wegens zijn kortingen en aanslagen op het gemeentefonds de grote steden noopt tot dit soort maatregelen. In de komende weken en maanden zullen wij ons moeten voorbereiden om deze geadviseerde kortingen te gaan omzetten in structurele bezuinigingen op alle begrotingsposten en een intensivering van commerciële activiteiten.

Benno Tempel Gemeentemuseum Den Haag

We zijn ontgoocheld dat het Gemeentemuseum gekort wordt met een draconische 841.000 Euro. Bezuinigingen van deze omvang treffen direct de kernwaarden van het museum; publieksbereik, educatie, internationale tentoonstellingen en beheer en behoud van museumgebouw en collecties. De helft van onze subsidie gaat naar het beheer en behoud van de collecties. Het Gemeentemuseum heeft immers de opdracht van de Gemeente Den Haag om gebouw en collecties, beide eigendom van de Gemeente, te beheren en te conserveren. Dit zijn vaste kosten waar we grotendeels niet in kunnen snijden. Het gevolg hiervan is dat de korting direct afgaat van het budget voor activiteiten waardoor de schade in de praktijk neerkomt op ruim 20%. Deze bezuinigingsmaatregel is ook in strijd met het beleid van de Gemeente Den Haag, die juist heeft aangegeven de erfgoedsector zoveel mogelijk te willen ontzien. Met deze korting is de positie van één van de grootste musea van Nederland in gevaar. De leidende rol op het gebied van kunsteducatie en de organisatie van grote internationale tentoonstellingen is niet langer houdbaar. Deze maatregel treft het museum dubbel, door vermindering van activiteiten zal het museum minder bezoekers trekken. ‘Het is onverteerbaar dat het alom gewaardeerde beleid, het enorme publieksbereik en de ongekende ambitie en dynamiek van het museum van de afgelopen jaren op deze manier wordt afgestraft. Het Gemeentemuseum is op museaal gebied de trots van de Gemeente Den Haag en dat komt in gevaar. Het is ook in strijd met de eerder gedane uitspraken over de bijzondere waarde van musea voor de Gemeente Den Haag.’ Aldus een strijdbare Benno Tempel. ‘We zullen alles in het werk stellen om de politiek, die nu aan zet is, te laten inzien dat dit niet de goede weg is.

Rutger Wolfsson IFFR

Het International Film Festival Rotterdam heeft een positief advies gekregen van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. De Raad noemt het IFFR in het advies onder meer ‘inhoudelijk goed’, ‘goed opgezet’, ‘onderscheidend’ en ‘innovatief’. Het IFFR is blij met de erkenning die uit het advies spreekt maar de korting is hoger dan verwacht (240.000 minder, red.). Rutger Wolfson, directeur van het IFFR: ‘Al vele jaren is het festival voor zijn financiering beperkt afhankelijk van subsidie. Het festival loopt voorop in het aanboren van bronnen voor alternatieve financiering en is innovatief in cultureel ondernemerschap. Het festival gaat door op de ingeslagen weg.’

Jacko Brinkman Directeur Heden

Heden is een kunstuitleen, misschien wel de beste van Nederland. Maar Heden wil haar publiek meer bieden dan een artotheek oude stijl. Heden heeft een missie: een breed publiek toegang bieden tot de kunst van nu. Het uitlenen van kunst is hierbij één van de middelen, geen doel op zich. Dat brede publiek bestaat voor een deel uit mensen en bedrijven die bereid zijn te betalen voor prachtige kunst. En prachtige kunst hebben wij. De Adviescommissie die ons vier jaar geleden beoordeelde, noemde de Heden collectie “voortreffelijk”. De kunstwerken in de huizen en kantoren van onze klanten leveren 68% van de begroting op. Dit vinden wij een succesvolle vorm van cultureel ondernemerschap; één van de speerpunten in het beleid van de gemeente. Heden heeft de naam artotheek in 2007 achter zich gelaten en haar visie en missie verbreed. Dit innovatieve beleid werd vier jaar geleden geprezen en gewaardeerd door de toenmalige adviescommissie. De huidige adviescommissie vraagt Heden terug te keren naar het oude model. Het zal geen verassing zijn dat wij dit zeer betreuren en het als een verarming van het aanbod in de stad zien. Subsidie dient ons inziens voor de verrijking van dit aanbod. Heden hoopt dat het college en de gemeenteraad deze visie met ons deelt en het advies nog eens kritisch zal bekijken.

Suzanne Wallinga TAG

Tag is natuurlijk teleurgesteld dat het nieuwe beleid niet door de gemeente wordt gesteund. De commissie heeft in haar advies laten weten dat ze vindt dat er voldoende vergelijkbare kunstinstellingen in de stad bestaan, maar heeft zelf niet de expertise om een inhoudelijke vergelijking van de programma's op te stellen. Ze staat duidelijk niet open voor de voorgestelde heroriëntering op het presenteren van nieuwe media, wat zowel de huidige als de vorige artistieke leiding van Tag als een vereiste beschouwen voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. Aangezien er op deze fronten geen aansluiting bestaat is het de vraag of en op welke manier Tag nog kan voortbestaan in Den Haag. In mei wordt hier een beslissing over genomen.

Nico, Clara, Floris en Johan 1646

We're, of course, happy to see that our work of the last four years has been acknowledged. Our demands, like those of other ones in The Hague, were not fully met and we understand that as an obvious consequence of the current financial picture. For 1646 that means that we'll have, in case of a final decision, but the bare minimum to start operating with. That said, we see that some of our colleague organizations have not received an equally favorable advice (if not a complete denial). We do think that the commission might have underestimated the importance of the role and function that those places play within the dynamics of The Hague's art context.

To name just one, we think that splitting the functions that Stroom covers fails to recognize the integrity and expertise with which Stroom has operated till now. They have been no less then the key player in the growth contemporary art in this city has enjoyed in the past four years.


mmv Jolien Verlaek
De reacties zijn ons op verzoek toegestuurd. De hele reactie van Benno Tempel is te lezen op Facebook.

Domeniek Ruyters
is hoofdredacteur van Metropolis M

Comments
Posts 1 — 1 / 1
1
28 april 2012
Erik Buijs

En nu komt r nog bij..

Vooral voor de beeldend kunstenaars:
Btw beeldende kunst gaat niet terug naar 6%, maar wordt 21%.
Wordt lastig ondernemen
met 71% overheadkosten.. (galerie(exBtw)+Btw)

Komt er op neer dat de kunstenaar pas wordt uitbetaald als de Btw afrekening binnen is.

Share this Article:
|Back to Top
Gerelateerd | Meest gelezen
Tijdschrift

Koop nu het
laatste nummer

Mail naar:
karolien [​at​] metropolism.com
(€9,95 incl verzending)

Neem nu een abonnement op Metropolis M en bespaar 40%!

Abonneer
Metropolis M Tijdschrift over hedendaagse kunst Nr 4 — 2020