680.089

Issue no1
feb-mrt 2019
Circulation

PERSBERICHT

Met 680.089 bezoekers in 2018 blijven de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) de meest bezochte musea in België. Het uitgebreide aanbod aan activiteiten, de gratis toegang voor bezoekers jonger dan 19 jaar en de dynamische collecties kunnen dit hoge bezoekerscijfer verklaren.

2019 belooft alvast een vruchtbaar jaar te worden met heel wat feestelijkheden op het programma: het Bruegeljaar, het Rembrandtjaar en de 10de verjaardag van het Magritte Museum bovenop de vaste collecties en de tijdelijke tentoonstellingen.

Evolutie van het bezoekersaantal sinds 2014

2014: 682.130 bezoekers
2015: 767.355 bezoekers
2016: 497.525 bezoekers
2017: 664.221 bezoekers
2018: 680.089 bezoekers

Een uitgebreid activiteitenaanbod

In 2018 bezocht het publiek de KMSKB 12 tijdelijke tentoonstellingen en nam het deel aan meer dan 250 activiteiten.

De tentoonstelling BERLIJN 1912-1932 van de KMSKB, die aanstaande zondag 27 januari afloopt, trok een zeer breed publiek aan. In het hart van de tentoonstelling kon de bezoeker reflecteren over thema’s van gisteren en vandaag in een authentiek gereconstrueerde cabaretruimte. Dit Cabaret Filo bracht muziek, performances, debatten, workshops, happenings, poëzie, dans, film en voordrachten.

Bovendien konden de musea dankzij de gulle schenking van een mecenas en ‘Vriend van de Musea’ 100 gratis rondleidingen aanbieden aan scholen uit het Belgisch lager en middelbaar onderwijs! Meer dan 1.500 leerlingen konden zich zo verdiepen in het mythische Berlijn van de jaren 20, dat gekenmerkt werd door sociale, politieke en technologische veranderingen, en tegelijk reflecteren over het heden.

Andere multidisciplinaire activiteiten ter verrijking van de museumbeleving:

- Het spektakel “Ganymed” nodigde het publiek uit om kunst op een originele manier te beleven. Tijdens zeven avondvoorstellingen, creëerden theater, muziek, dans en performances een unieke dialoog tussen de bezoekers en de meesterwerken van het Old Masters Museum, op basis van nooit eerder gepubliceerde teksten van Zadie Smith, Jean-Philippe Toussaint, Lize Spit en Stefan Hertmans.

- In het kader van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, werkten de KMSKB en Amnesty International samen een educatief parcours rond mensenrechten uit in het hart van de museumcollecties. Het parcours vertrekt vanuit dialogen tussen experten in kunst en in mensenrechten onder de vorm van een tiental video's. Françoise Tulkens, voormalig rechter aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en Anthony Spiegeleer, kunsthistoricus, praten bijvoorbeeld over rechtspraak. Ellen De Smet, professor migratierecht aan de Gentse Universiteit, en Isabelle Vermote, kunsthistorica bespreken het onderwerp migratie, enz.

- De wetenschap is op vandaag overtuigd dat kunst een belangrijke bijdrage kan leveren aan het welzijn en de gezondheid van patiënten. De KMSKB organiseerden in 2018 heel wat initiatieven rond de therapeutische kracht van kunst. Het doel van het project "Kunst en zorg in dialoog" is om chronische zieken en andere kwetsbare doelgroepen, personen met een beperking of personen die nood hebben uit hun isolement te treden te begeleiden en hen met kunst in contact te brengen. Op 28 februari 2019, komen specialisten vanuit het werkterrein aan het woord tijdens een internationaal colloquium in het museum dat de zorgsector en de kunstwereld bij elkaar brengt en dat toelaat ervaringen uit dit vakgebied met elkaar te delen.

- Nog een hoogtepunt afgelopen jaar was “Het Miniemenfestival”. Deze reeks zomerconcerten vond voor de eerste keer plaats in de KMSKB. De 12.000 muziekliefhebbers en nieuwsgierigen werden tijdens het middaguur in de zomer onthaald in het volledig nieuwe Auditorium “490 | Philippe-Roberts Jones”.

De KMSKB zette in 2018 ook een reeds bestaande activiteiten verder die steeds een groot succes kenden:

- De yogasessies (voor beginners of gevorderden) worden tweewekelijks in een tentoonstellingszaal van de KMSKB georganiseerd. Het museum verandert bij die gelegenheid in een bezinningsruimte.

- Iedere eerste woensdag van de maand worden er, kan het publiek naast de gratis toegang tot de KMSKB, ook gratis rondleidingen (“free guides”) volgen in de verschillende museumcollecties. Via een samenwerking met universiteiten, kunnen studenten in de kunstgeschiedenis actief aan dit project deelnemen en op die manier met diverse doelgroepen in contact komen ter voorbereiding van hun toekomstige beroepsleven.
(Deze activiteit is gratis dankzij de steun van de Vriendenvereniging van de Musea.)

- Als pioniers op vlak van activiteiten “op maat”, bieden de KMSKB aangepaste rondleidingen aan voor blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden en andere kwetsbare doelgroepen.

De "Midis de la poésie" en de "Midis du cinéma" zetten hun rijke programmatie voort op dinsdag- en donderdagmiddagen in het museumauditorium. Deze formule trekt zowel trouwe bezoekers als nieuwe geïnteresseerden aan.

Nieuwe tarieven

Sinds juni 2018 worden er nieuwe tarieven gehanteerd die de collecties toegankelijkermaken voor jongeren: de toegang tot de vaste collecties is nu gratis voor bezoekers jonger dan 19 jaar. De andere tarieven werden ter compensatie aangepast: 10 euro (vol tarief) / 15 euro voor alle vaste collecties.

Een andere nieuwigheid: sinds 2018 is het Magritte Museum ook op maandag openwaardoor men het 7 op 7 dagen kan bezoeken.

Dynamische collecties

De KMSKB werken regelmatig samen met de grootste musea ter wereld. In 2018 namen de KMSKB deel aan 58 tentoonstellingen en leenden zij 173 werken uit. De KMSKB ontvingen op hun beurt meer dan 400 kunstwerken in bruikleen in het kader van tijdelijke tentoonstellingen.
Door het Belgische erfgoed in het buitenland te tonen draagt deze internationale samenwerking niet enkel bij tot de culturele diplomatie, maar biedt ook voordelen voor de museumbezoekers in Brussel.

Verder zijn ook de verschillende vaste collecties van het museum erg dynamisch:
- Het Fin-de-Siècle Museum verandert elke 6 maanden, dankzij zijn partners, de opstelling van zijn verzameling. Een honderdtal werken op papier, foto’s, voorwerpen en documenten worden vervangen in nauwe samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek van België, De Munt, de Musea voor Kunst en Geschiedenis, de Cinematek, Belfius, de Koning Boudewijnstichting, het Conservatorium van Brussel, het ALM, de Archieven van de Stad Brussel. Zo kan het publiek tijdelijke bruiklenen of fragiele kunstwerken ontdekken die zelden tentoongesteld worden. Momenteel zijn er unieke werken van Xavier Mellery, Fernand Khnopff, Paul Signac, Félicien Rops, Henri Evenepoel, enz. te zien.

- Het Magritte Museum kent eveneens regelmatige wissels in zijn collectie. Tijdens de grote Magritte tentoonstelling in het prestigieuze San Francisco Museum of Modern Art (SF MoMA) in 2018, presenteerde het museum werken van de hedendaagse kunstenaar Nicolas Party in een unieke dialoog met Magrittes fascinerende universum. De speelse en kleurrijke creaties van Nicolas Party – exclusief gemaakt voor het Magritte Museum – zetten de boel op stelten.

- Het Old Masters Museum verwelkomde het voorbije jaar meerdere tentoonstellingen en installaties die oude kunst en hedendaagse creaties confronteerden, met onder meer Hiroshi Sugimoto, El Anatsui, Jan Fabre, Hans Op de Beeck en Narcisse Tordoir.

Mooie perspectieven voor 2019

Ondanks de financiële moeilijkheden die de KMSKB sinds vele jaren kennen, kunnen zij alles draaiende houden dankzij het stijgende bezoekersaantal, de steun van het publiek, de vastberadenheid van de medewerkers en de aankondiging van grote investeringen. Zij zullen alles in het werk stellen om van 2019 een boeiend en succesvol jaar te maken.

Een greep uit de hoogtepunten:

Dutch Spring
Naast de opening van de unieke vaste collectie van de Hollandse School en in het kader van het Rembrandtjaar, organiseren de KMSKB vanaf 1 februari 2019 twee tijdelijke tentoonstellingen gewijd aan Nederlands 17de -eeuws talent. Zo kunnen de bezoekers de grote meesters van de Nederlandse Gouden Eeuw, de familieportretten van Frans Hals en een kabinet met voortreffelijke tekenwerken uit de 18de eeuw (her)ontdekken!

Bruegeljaar
Naar aanleiding van de 450ste sterfdag van Pieter Bruegel de Oude, eren de KMSKB hun vaste collectie waaronder de tweede grootste verzameling werken van Bruegel de Oude ter wereld. De bezoekers kunnen de Winterlandschappen en de Val van de opstandige engelen hier en via innovatieve technologische belevingen (Bruegel Box, virtual reality, aanraakschermen, enz.) bewonderen.
Een nieuwe audiogids (NL, FR, EN, DE) voor het Old Masters Museum, met een specifiek Bruegel parcours; creatieve activiteiten voor kinderen alsook een lezingenreeks rond Bruegel vervolledigen het aanbod in 2019.
Daarnaast organiseren de KMSKB in coproductie de tentoonstelling Bernard van Orley(BOZAR, 20.02 > 26.05.19), de eerste grote monografische tentoonstelling gewijd aan deze kunstenaar, een van de sleutelfiguren uit de Vlaamse Renaissance.

Tentoonstelling Wim Delvoye
Wim Delvoye, een centraal figuur uit de Belgische kunstscène, staat bekend om zijn humor, zijn voorliefde voor technologische experimenten, evenals zijn ongebreidelde en uiteenlopende productiviteit. De KMSKB-tentoonstelling (22.03 > 21.07.19), gerealiseerd in nauwe samenwerking met de kunstenaar, toont een breed panorama van zijn werk en benadrukt het multidisciplinaire karakter van zijn kunst. Deze tentoonstelling brengt de creaties van de hedendaagse Belgische kunstenaar in relatie met de eeuwenoude meesterwerken uit de museumcollectie oude kunst. Daarnaast getuigen Delvoye’smeest recente werken, die voor het eerst aan het publiek worden getoond, van zijn nauwgezette kijk op de veranderingen in onze hypergeconnecteerde samenleving, waar de grenzen tussen de reële en virtuele wereld steeds meer vervagen.

10 jaar Magritte Museum
Ter gelegenheid van de 10de verjaardag van het Magritte Museum organiseren de KMSKB een uitzonderlijke tentoonstelling rond het oeuvre van Salvador Dalí en René Magritte (11.10.18 > 09.02.20).
Andere feestelijkheden in het kader van de verjaardag zijn Museum Night Fever op 23 februari a.s. alsook een groot volksfeest in en rond het Magritte Museum op zondag 24 november 2019.

Share this Article:
|Back to Top
Gerelateerd | Meest gelezen
Tijdschrift

Koop nu het
laatste nummer

Mail naar:
karolien [​at​] metropolism.com
(€9,95 incl verzending)

Neem nu een abonnement op Metropolis M en bespaar 40%!

Abonneer
Metropolis M Tijdschrift over hedendaagse kunst Nr 1 — 2019