Designarchieven lijken gered

Issue no2
April - Mei 2019
Magisch Realisme

PERSBERICHT HET NIEUWE INSTITUUT

Cultuurminister Van Engelshoven geeft opdracht aan Het Nieuwe Instituut tot een verkenning van belangrijke en bedreigde archieven op het gebied van design en digitale cultuur. De opdracht volgt na een gezamenlijke brief uit het veld, waarbij BNO/Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers het voortouw nam. Samen met Het Nieuwe Instituut, Wim Crouwel Instituut, Louis Kalff Instituut en andere partijen is aangedrongen op een actieplan voor de designarchieven.

De gevraagde Inventarisatie Archieven Design en Digitale cultuur (IADD) dient een beleidsmatig perspectief te bieden op de taak van de overheid ten aanzien van het archiefvraagstuk in deze vakgebieden. Ook wil de minister zicht krijgen op het belangrijkste erfgoed in deze sectoren, en de manier waarop het voor de samenleving kan worden ontsloten. De uitkomsten en aanbevelingen moeten in mei van dit jaar beschikbaar zijn, zodat zij die kan betrekken bij het formuleren van de uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2021-2024.

In november 2018 stuurden diverse betrokkenen uit het veld een gezamenlijke brief aan de minister en de Tweede Kamer. Daarin werd dringend aandacht gevraagd voor de nijpende problematiek rond het erfgoed in de ontwerpsector, en in het bijzonder de archieven. De brief benadrukte het grote culturele belang van bronnen, geschiedschrijving, kritische duiding, reflectie en inspiratie van het designerfgoed in Nederland; thema’s die ook al werden benoemd in het recente advies ‘Ontwerp voor de Toekomst’ van de Raad van Cultuur. De minister heeft daar met haar opdracht voortvarend op gereageerd.

Het ontbreken van een centraal erfgoedbeleid voor design en digitale cultuur vormde voor Het Nieuwe Instituut in Rotterdam aanleiding om onlangs de tijdelijke gedaante van een designarchief aan te nemen. Van 19 oktober 2018 tot en met 10 maart 2019 was hier het Speculatief Design Archief te zien met objecten en archiefmateriaal van onder meer Droog, Artifort, Kho Liang Ie, Cubic3 Design, V2_ en Hella Jongerius.

---

Share this Article:
|Back to Top
Gerelateerd | Meest gelezen
Tijdschrift

Koop nu het
laatste nummer

Mail naar:
karolien [​at​] metropolism.com
(€9,95 incl verzending)

Neem nu een abonnement op Metropolis M en bespaar 40%!

Abonneer
Metropolis M Tijdschrift over hedendaagse kunst Nr 2 — 2019