Nieuwe directie A Tale of a Tub

Issue no2
april - mei 2020
Fluïde monumenten

PERSBERICHT

Julia Geerlings en Niekolaas Johannes Lekkerkerk vormen per 1 september de nieuwe directie van A Tale of a Tub.

Met de komst van Geerlings en Lekkerkerk wordt de onderzoekende en kritische houding van de instelling gecontinueerd, waarbij de vraag naar de verhouding tussen kunst en maatschappelijke ontwikkelingen een centrale plaats heeft. Lekkerkerk en Geerlings hebben ruime ervaring als tentoonstellingsmakers in binnen- en buitenland. Julia Geerlings (1985, NL) richt zich op een vorm van cureren waarbij de directe relatie met de stedelijke omgeving centraal staat. Veel van haar projecten krijgen vorm op ongebruikelijke locaties, zoals een kerk (Oude Kerk, Amsterdam), een garage (Le Moins un, Parijs) een voormalig militair fort (Kunstfort bij Vijfhuizen) en een gotische markthal (De Vleeshal, Middelburg). Geerlings brengt bovendien een uitgebreide ervaring met publieksprogrammering met zich mee. Zo heeft ze het performance programma Nachtelijke Dwalingen (2013-2016) voor de Oude Kerk Amsterdam ontwikkeld en stelde ze recentelijk de video programmering Vidéo Fatale (2018) voor Mains d’Œuvres samen. Niekolaas Johannes Lekkerkerk (1988, NL) werkte de afgelopen zeven jaar als curator en schrijver voor The Office for Curating in Rotterdam. Hij realiseerde talrijke tentoonstellingen, waarin met name in de laatste jaren thema's als klimaatverandering, post-humanisme en de verstrengeling tussen cultuur en natuur door het perspectief van de kunst worden bekeken. Tussen 2015 en 2016 was Lekkerkerk als Curatorial Fellow verbonden aan TENT Rotterdam. Van 2016 tot 2019 was hij Artistiek Directeur van POPPOSITIONS in Brussel. Geerlings en Lekkerkerk cureerden in 2018 samen Almende - de Tweede Triënnale van Beetsterzwaag van Kunsthuis SYB. Lekkerkerk ziet ernaar uit om in zijn eigen stad aan de slag te gaan. Geerlings woont momenteel in Parijs en verhuist met haar gezin naar Rotterdam.

Lekkerkerk en Geerlings: “Wij zijn zeer enthousiast over onze aanstelling als nieuwe directie. De afgelopen vijf jaar hebben Nathanja van Dijk en Suzanne Wallinga als oprichters en directie met veel toewijding een solide basis neergezet voor een signalerend en tegelijk geëngageerd programma van tentoonstellingen en events dat tot in het buitenland wordt opgemerkt. Wij zullen met veel plezier verder bouwen aan dit programma, en aan de positie van A Tale of a Tub als Rotterdamse kunstinstelling, zonder de internationale focus uit het oog te verliezen. We breiden de reguliere programmering uit en zullen deze verder laten inbedden in de lokale context van de stad en van de wijk Spangen. We zien uit naar de samenwerking met kunstenaars en het toegewijde team van A Tale of a Tub om onze plannen realiseren. ”

Van Dijk en Wallinga: “De liefde voor de kunst en het stellen van kritische vragen bracht ons samen. In het prachtige badhuis van het Justus van Effencomplex hebben we sinds 2014 tentoonstellingen gerealiseerd waarin we ons publiek willen betrekken bij de ontwikkelingen in de kunst en de tijd waarin we leven. Hiervoor werkten we samen met kunstenaars van over de hele wereld, om onderwerpen die op internationaal niveau van belang zijn te verbinden met de lokale, Nederlandse realiteit. Vanaf het begin voelden we ons opgenomen in de Rotterdamse cultuurwereld. We zijn verheugd dat het publiek onze projecten aandachtig volgt. Dankbaar zijn we voor de bijdragen van alle fondsen en donateurs, die vanaf de oprichting achter onze plannen stonden en hebben geholpen om deze te realiseren. Sinds 2017 is A Tale of a Tub opgenomen in het Cultuurplan van de Gemeente Rotterdam, een enorme erkenning. De recent toegekende meerjarenbijdrage door het Mondriaan Fonds stelt A Tale of a Tub in staat om onze ambities waar te maken en de plannen om de rol in de wijk te verstevigen, te verzilveren. Met Niekolaas en Julia geven we A Tale of a Tub op een uitstekende manier door. We kijken heel erg uit naar hun plannen voor de programmering! Met A Tale of a Tub voelen we ons blijvend verbonden.”

Inge van der Vlies stelt namens de Raad van Toezicht vast dat het oude team een succesverhaal heeft gemaakt van A Tale of a Tub en heeft het volle vertrouwen dat de continuïteit wordt gewaarborgd door de aanstelling van Lekkerkerk en Geerlings. “De personele bezetting van A Tale of a Tub kent een gestage ontwikkeling. Carolyn Drake Kandiyoti en Fleur van Muiswinkel werkten met de huidige directie mee aan de oprichting en de naam en faam van A Tale of a Tub, samen met een aanzienlijk team van medewerkers en met name vrijwiligers, dat zich door de jaren heen aan de instelling heeft verbonden. De grote verdienste van A Tale of a Tub tot nog toe is het bieden van solide ruimte voor het experiment in de kunsten en het bevorderen van internationale uitwisseling. Dat gebeurt steeds aan de hand van maatschappelijk relevante onderwerpen. Er wordt aandacht geschonken aan thema's die verder gaan dan de waan van de dag. Daarmee levert A Tale of a Tub niet alleen een relevante bijdrage aan het actuele, internationale kunstdiscours, maar heeft zij ook een eigen plaats in Rotterdam verworven. Wij verheugen ons op de samenwerking met de nieuwe directie en verwachten dat we weer vaak worden verrast door de enorme prestaties van een eigenwijze organisatie.”

Share this Article:
|Back to Top
Meest gelezen
Tijdschrift

Koop nu het
laatste nummer

Mail naar:
karolien [​at​] metropolism.com
(€9,95 incl verzending)

Neem nu een abonnement op Metropolis M en bespaar 40%!

Abonneer
Metropolis M Tijdschrift over hedendaagse kunst Nr 2 — 2020