Mondriaan Fonds over de gevolgen van het coronavirus

Issue no3
juni - juli 2020
Troebele waters

BERICHT VAN MONDRIAAN FONDS

Vragen over je aanvraag, project of evenement i.v.m. het coronavirus?

Ook wij volgen de instructies van RIVM, rijksoverheid en Buitenlandse Zaken.

Update

Wereldwijd worden mensen getroffen door het coronavirus. Er zijn helaas veel slachtoffers. Voor alles staat dat we meevoelen met hen en met hun naasten en dat we vol waardering zijn voor eenieder die betrokken is in de zorg en bij de bestrijding van dit vreselijke leed.

Het virus zorgt voor onzekere tijden. We weten niet wat ons te wachten staat, maar weten nu al wel dat de crisis op vele vlakken in de samenleving grote gevolgen heeft en zal hebben. Zo ook in de kunst- en erfgoedsector waar wij ons als fonds op richten. Op korte termijn is er in de gehele culturele sector grote schade door het uitstellen en stopzetten van projecten, tentoonstellingen, voorstellingen of evenementen. Dit geldt ook voor projecten waaraan het Mondriaan Fonds heeft bijgedragen.

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen rond covid-19.

Coulance
We zijn met de andere Rijkscultuurfondsen en het ministerie van OCW in gesprek om tot oplossingen te komen voor de projecten en activiteiten die geraakt worden. Coulance is daarin de norm.

Als aanvrager hoef je je geen zorgen te maken als je project niet doorgaat door het coronavirus. Je kunt dan gewoon rekenen op financiering zoals die is toegezegd. We gaan er dan wel vanuit dat alle betrokken partijen die begroot zijn voor de totstandkoming van het project (denk aan kunstenaars, freelancers, auteurs etc.) gewoon betaald worden, ook als een bijdrage door hen niet geleverd kan worden.

Aanvragers krijgen verder de ruimte om in te kunnen spelen op de veranderingen rond de uitwerking, ontwikkeling, realisatie en presentatie van projecten. Daarbij kijken we ook naar versoepeling van subsidietermijnen en bevoorschotting. Bij gehonoreerde projecten tot 25.000 euro wordt het volledige bedrag uitbetaald. Bij gehonoreerde bedragen hoger dan 25.000 euro wordt het voorschot verhoogd tot 95 procent.

Lopende aanvragen
Voor de aanvragen die nog moeten worden voorgelegd aan één van de commissies geldt dat de mogelijke invloed van het coronavirus op de uitvoerbaarheid van het project niet wordt meegenomen in de beoordeling van de commissie. Als een aanvraag leidt tot een positief advies dan nemen we contact op over de verdere uitvoering in de praktijk.

Nieuwe aanvragen
We kunnen ons voorstellen dat aanvragers zich afvragen of het op dit moment wel zin heeft om een aanvraag in te dienen. Ons antwoord is: ja, het heeft zeker zin om een aanvraag in te dienen. Ook hier geldt dat de mogelijke invloed van het coronavirus op de uitvoerbaarheid van het project niet wordt meegenomen in de beoordeling van de commissie.

Wat moet je doen als corona je project beïnvloedt?

Als er twijfel is of iets doorgaat of niet, dan hoef je geen contact op te nemen. Wees er in ieder geval gerust op dat als we hebben toegezegd wij de ondersteuning sowieso voortzetten.

Als je evenement of project definitief afgelast of verzet is, mail dan je contactpersoon.

Heb je een andere vraag met betrekking tot je project? Mail dan ook je contactpersoon. De contactpersonen per regeling vind je hier.

Heb je een automatisch gegenereerd bericht ontvangen over de eindverantwoording?

In het geval dat je project is afgerond en je hebt door de huidige situatie meer tijd nodig om een eindverantwoording in te dienen: neem in dit geval per mail contact op met je contactpersoon.

Is je project niet volgens plan afgerond vanwege corona: dan kun je het met die mededeling in het inhoudelijk verslag verantwoorden. Als je alle betrokkenen betaalt zoals begroot, dan kunnen wij verder overgaan tot vaststelling en betaling. Bij twijfel kun je je contactpersoon mailen.

Zie hier de contactpersonen per regeling.

Aangepaste deadlines aanvraagrondes
Het Mondriaan Fonds wil graag dat zo veel mogelijk projecten en regelingen gewoon doorgang vinden, maar sommige regelingen werken niet meer in tijden van corona en voor andere regelingen is het nu even niet het juiste moment of willen we aanvragers toch iets meer tijd gunnen.

De volgende aanvraagrondes zijn in verband met het coronavirus aangepast:

De deadline voor de Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen wordt uitgesteld naar 11 mei.

De Open Oproep On Campus Academie Minerva wordt helaas voorlopig geannuleerd.

Ook de deadlines voor de Bijdrage Gastateliers voor binnen- en buitenland worden voorlopig uitgesteld. Zodra ze weer aangeboden kunnen worden, zullen we dat aankondigen via de website.

Er blijft gelukkig nog veel aan te vragen en we hopen dat, ondanks corona, iedereen dat ook blijft doen, want we willen samen met jullie heel graag verder. Een actueel overzicht van de andere deadlines in 2020 vind je hier.

Behandeltermijn aanvragen
We proberen alle werkzaamheden zoveel mogelijk als gebruikelijk te laten verlopen. Echter in sommige gevallen kan de behandeltermijn van aanvragen door de huidige omstandigheden wat langer duren dan drie maanden. We hopen op jullie begrip.

Commissievergaderingen
Vergaderingen van beoordelingscommissies gaan in principe allemaal door, maar op afstand via conference calls. De maatregelen gelden vooralsnog tot 6 april; op basis van de landelijke richtlijnen die op dat moment worden genomen, neemt ook het Mondriaan Fonds een besluit over het vervolg.

Contact
Je begrijpt wellicht dat het voor ons momenteel ook even schakelen is. Daarom willen we je vragen zoveel mogelijk per mail te communiceren met de contactpersonen van het Mondriaan Fonds. De contactpersonen per regeling vind je hier.

Overige vragen of geen contactpersoon? Mail naar info [​at​] mondriaanfonds.nl

Share this Article:
|Back to Top
Meest gelezen
Tijdschrift

Koop nu het
laatste nummer

Mail naar:
karolien [​at​] metropolism.com
(€9,95 incl verzending)

Neem nu een abonnement op Metropolis M en bespaar 40%!

Abonneer
Metropolis M Tijdschrift over hedendaagse kunst Nr 3 — 2020