Guus Beumer vertrekt bij Het Nieuwe Instituut

Issue no6
2020
Strategieën voor de lange termijn + Nieuwe Collectie

In een persverklaring maakt Het Nieuwe Instituut bekend dat directeur Guus Beumer na acht jaar vertrekt. Hij gaat zich in de nabije toekomst richten op nieuwe initiatieven op de terreinen van erfgoed en ecologie. Het instituut maakt tevens bekend dat het vanaf 2021 verder gaat als nationale erfgoedinstelling met verschillende BIS-taken.

Het Nieuwe Instituut vormt binnen de culturele infrastructuur het nationale geheugen van de ontwerpsector en ambieert op basis van de pijlers houdbaar, bruikbaar en zichtbaar het beleid, gericht op innovatie, gestalte te geven.

Beumer kreeg in 2012 van het Ministerie van OCW de opdracht om van de toenmalige sectorinstituten NAi, Premsela en Virtueel Platform een landelijke ondersteunende instelling voor de gehele ontwerpsector te maken inclusief het beheer van de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw. De disciplines architectuur, design en digitale cultuur zijn vervolgens onder leiding van Beumer allereerst vanuit een multidisciplinair perspectief benaderd.

'Een nieuw instituut mogen maken en dat in de 21ste eeuw! Een even complexe als vererende opdracht van het ministerie van OCW. Wat is een nationaal instituut vandaag de dag? Voor mij vertegenwoordigt het niet langer een klassieke autoriteit, die als een ware monopolist iedereen en alles domineert. Ik prefereer een instituut dat als netwerkpartner binnen het ontwerpveld opereert, waarbinnen mijn functie allereerst ondersteunend van aard is. En ja, ik had geleerd van de eerdere sectorinstituten dat een instituut meerstemmig moet willen zijn. En vandaar ook die vragende houding en het accent op onderzoek; een werkwijze die vervolgens is samengevallen met de huidige ontwikkeling richting de onderzoekende ontwerper. Het resultaat is een alerte en nieuwsgierige organisatie. Wie had gedacht dat een nationaal instituut juist die gedaante kon aannemen?', aldus Guus Beumer.

Met de collectie als voedingsbron heeft het instituut onder Beumers leiding een multidisciplinair onderzoeks- en tentoonstellingsprogramma ontwikkeld, leidend tot diverse internationale uitwisselingen en bijdrages aan biënnale en triënnale-presentaties in Venetië, Sao Paulo, Istanbul, Milaan en Shenzhen. Bovendien is er een ambitieus innovatie- en digitaliseringsprogramma opgestart om de rijkscollectie in de 21e eeuw vitaal en toegankelijk te houden voor onderzoekers en andere gebruikers.

Het Ministerie van OCW heeft haar vertrouwen uitgesproken in Het Nieuwe Instituut door de extra investering van 11 miljoen in dit ambitieuze erfgoedprogramma, getiteld Architectuur Dichterbij. Samen met het veld en in opdracht van het ministerie van OCW zijn tevens de eerste verkennende stappen gezet voor het netwerk design- en digitale cultuur-archieven. Op basis hiervan wordt tegemoet gekomen aan een verlangen van de sector en kunnen zowel design- als digitale cultuur alsnog terug vallen op een geheugen.

Share this Article:
|Back to Top
Meest gelezen
Tijdschrift

Koop nu het
laatste nummer

Mail naar:
karolien [​at​] metropolism.com
(€9,95 incl verzending)

Neem nu een abonnement op Metropolis M en bespaar 40%!

Abonneer
Metropolis M Tijdschrift over hedendaagse kunst Nr 6 — 2020