Nina Folkersma weg bij Amsterdam Art

Issue no5
okt - nov 2022
Neo-90s

Het bestuur van Amsterdam Art maakt in een persbericht bekend dat Nina Folkersma besloten heeft haar directeurschap van Amsterdam Artmet ingang van het nieuwe jaar te beëindigen. Ze komt tot deze conclusie na een interne evaluatie van de afgelopen editie van Amsterdam Art Week door het bestuur, de directeur, het team en diverse stakeholders. Het bestuur schrijft dat 'Nina heeft geconcludeerd dat zij voor de volgende fase in de nieuwe koers van Amsterdam Art niet langer de aangewezen persoon is om leiding te geven aan de organisatie en een vervolg niet past binnen haar persoonlijke ambities'.

Nina Folkersma schrijft: 'De afgelopen twee jaren heb ik mij met veel enthousiasme en energie ingezet voor Amsterdam Art. Zowel op het gebied van artistieke inhoud, zichtbaarheid, publieksbereik, fondsenwerving en samenwerkingspartners zijn belangrijke stappen gezet en veranderprocessen gestart om de positie van Amsterdam Art binnen het ecosysteem te versterken. Ik kijk trots en met plezier terug op twee geslaagde edities van Amsterdam Art Week en op de samenwerking met mijn formidabele team. Na grondige overweging heb ik echter geconcludeerd dat mijn inhoudelijke en leidinggevende kwaliteiten niet voldoende tot hun recht komen in deze organisatie. Daarom heb ik in goed overleg met het bestuur besloten om Amsterdam Art te verlaten en op zoek te gaan naar nieuwe artistieke uitdagingen.'

Het bestuur verklaart het jammer te vinden dat Folkersma Art Amsterdam gaat verlaten, maar heeft begrip voor haar besluit. 'Wij hebben Nina leren kennen als een sterk inhoudelijk leider die in een korte tijd veel voor elkaar heeft gekregen voor Amsterdam Art. Ze heeft de organisatie inclusiever gemaakt en nieuwe partners weten te betrekken vanuit alle stadsdelen, maar ook de bekendheid van Amsterdam Art onder het publiek vergroot. We zijn Nina dankbaar voor haar rol en bijdrage aan Amsterdam Art en wensen haar veel succes bij haar volgende stap.'

Vanaf januari 2023 zal Martina Halsema de dagelijkse leiding van Amsterdam Art overnemen tot en met de volgende editie van Amsterdam Art Week (31 mei - 4 juni 2023). Het bestuur beraadt zich in de tussentijd over de toekomstige samenstelling van de directie.

Share this Article:
|Back to Top
Gerelateerd | Meest gelezen
Tijdschrift

Koop nu het
nieuwste nummer

Mail naar:
karolien [​at​] metropolism.com
(€9,95 incl verzending)

Neem nu een abonnement op Metropolis M en bespaar 40%!

Abonneer
Metropolis M Tijdschrift over hedendaagse kunst Nr 5 — 2022