afbeelding uit NRC 3 & 4 september

8 miljoen mecenassen!

Issue no4
aug - sep 2021
Onbeperkt toegankelijk & Eindexamens 2021

Eerst was er Pim van Klink. Ik had nog nooit van de man gehoord, maar ineens was hij daar, in alle media. De kunsteconoom had onderzoek verricht naar kunstsubsidiëring in België en Nederland en vastgesteld dat het allemaal niks was. Negatieve prikkels gaan er van het huidige subsidiestelsel uit. Het maakt de kunstsector lui en in zichzelf gekeerd, zo de teneur van zijn verhaal.

Nauwelijks was Van Klink verklaard of daar lag daar het grote cultuurmarktonderzoek van NRC Handelsblad. Net als het stuk van Van Klink gepresenteerd in negatieve termen richting kunstsector. ‘Brede steun voor beleid Zijlstra’, vermeldde de website. In de krant zelf stond de kop: ‘Kunstenaars moeten naar publiek luisteren.’ Opnieuw was er het beeld van een sector die druk is met zichzelf, op kosten van de staat.

In het onderzoek werden wat voorspelbare meerderheden gepresenteerd. Een meerderheid was het eens met de bezuinigingen op cultuur. Er was er een die vond dat subsidie moet gaan naar zaken die al publiek trekken. En eentje die geen cent meer belasting aan cultuur wil uitgeven en het geld liever aan zorg dan aan cultuur uitgaf.

Het waren de voorspelbare antwoorden op voorspelbare vragen, bekend van de nationale onderbuikmeter Maurice de Hond. Met de uitkomst kon iedereen zijn gelijk halen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau meet elke vier jaar de kunst- en cultuurparticipatie onder de bevolking en doet er voortdurend onderzoek naar. Al sinds jaar en dag is duidelijk dat het bereik van kunst en cultuur van forse omvang is en verbazingwekkend constant. Alleen de allochtonen blijven achter, en er vindt wat vergrijzing plaats. Meest opmerkelijke gegeven is dat het bereik min of meer los staat van de omvang van het kunstaanbod. Ook al zijn er meer voorstellingen en tentoonstellingen, in totaal worden niet veel meer mensen bereikt.

Dat geeft te denken. Want hoewel de sector onder druk van een participatie-gekke overheid al decennia bezig is kunst en cultuur te festivalliseren, er dientengevolge binnen de sector allerlei verschuivingen hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld ten gunste van cabaret en museale blockbuster-tentoonstellingen), en er dus in termen van de NRC ‘goed geluisterd is naar het publiek’, zijn er toch niet meer mensen bereikt.

De kunst blijkt minder wetmatig dan sommige economen hopen.

Uit het NRC-onderzoek heb ik één ding onthouden. Van alle ondervraagden, allochtoon en autochtoon, hoogopgeleid en laagopgeleid, cultuurhaters en -liefhebbers, verklaart 50% geld over te hebben voor extra ondersteuning van kunst en cultuur.

Vijftig procent! Dat zou betekenen dat er in Nederland 8 miljoen mecenassen rondlopen!

Zou het werkelijk?

Domeniek Ruyters
is hoofdredacteur van Metropolis M

Comments
Posts 1 — 2 / 2
1
07 september 2011
Niek

De cijfers zijn gebaseerd op 'representatieve groep' van 500 mensen (wat eigenlijk te weinig is) en de cijfers zijn nogal tegenstrijdig;
"Ongeveer de helft van de mensen wil zelf als mecenas optreden. Een derde zou maximaal 50 euro willen schenken. De helft wil niets geven."
ofwel, ik begreep daaruit dat de helft van de mensen als schenker zouden willen optreden, daarvan zou een derde maximaal 50 euro willen schenken. De andere helft van de totale groep geeft liever niets.
Ik geloof niet dat de kunsten zich van die 50 euro eenmalig (frequentie staat er ook niet bij) zich rijk kan gaan rekenen.

08 september 2011
Leo Samama

Sterker nog: Kunstfactor heeft onlangs uitgerekend dat er in ons land ongeveer 8 miljoen mensen participeren in enige vorm van kunst en cultuur, van de filmclub en de toneelvereniging tot de harmonie- en fanfare corpsen, zowel actief als passief. Dat wil zeggen wanneer elk van deze 8 miljoen een tientje per maand extra zou kunnen/willen besteden aan kunst en cultuur (liefst aftrekbaar van de belastingen ook nog) dan is een aanzienlijk deel van de kunstbegroting opgelost. Beter nog, dan zijn al die kostbare ambtenaren die controleren wat er met dat geld gebeurt misschien ook niet nodig, want het kan op gemeentelijk niveau wordt geregeld of beter nog: rechtstreeks aan de kunstinstellingen via een werkelijk geefwet: wat je geeft is aftrekbaar van de aanslag en niet van de belastbare som....
(zie/luister ook naar:
http://www.youtube.com/watch?v=9f2UxVUON3Y)

Share this Article:
|Back to Top
Gerelateerd | Meest gelezen
Tijdschrift

Koop nu het
nieuwste nummer

Mail naar:
karolien [​at​] metropolism.com
(€9,95 incl verzending)

Neem nu een abonnement op Metropolis M en bespaar 40%!

Abonneer
Metropolis M Tijdschrift over hedendaagse kunst Nr 4 — 2021