De Nieuwe Messias

Nous Faes

De stroom aan houtje-touwtje filantropie enerzijds en belastingontwijking via hoge giftenaftrek aan (eigen) goede doelen anderzijds, maakt dat Nous Faes zich afvraagt hoe Den Haag grote problemen aan wil pakken. Op Prinsjesdag weten we het!

read more

Politiek van de schone schijn - Het repressief liberale cultuurbeleid van de N-VA

Tamara Beheydt

De kunstsector in België wordt steeds verder uitgehold. Onder het bewind van de rechtse en Vlaams-nationalistische N-VA wordt toenemend bezuinigd op de cultuursector, met versmalling en steeds strengere regulering tot gevolg. In dit derde deel van onze serie over de onder populistische politiek steeds verder beknotte cultuursector in Europa schrijft Tamara Beheydt over het ‘Vlaamse verhaal’.  

read more

Hoe te leven onder de donkere wolken van eco-horror?

Olivia Brown

Overstromingen in Scandinavië, een hitterecord in Marokko, een inferno op Hawaï; deze zomer zijn de weerextremen dagelijks nieuws. Het Rode Kruis vreest een rampjaar. Voor Metropolis M dook Olivia Brown in het angstvallig realistische film- kunst- en literatuurgenre van eco-horror. Ze bespreekt kunstenaars die zich niet laten verlammen en ondanks alles het open einde blijven omarmen. GO TO THE ENGLISH VERSION

read more

Open brief aan Lena van Tijen, over Once an Alien bij de ROZENSTRAAT, Amsterdam

Semâ Bekirović

In haar film Once an Alien maakt Semâ Bekirović samen met haar vader een reis door Bosnië, Herzegovina en de tijd. Na het bekijken hiervan schreef Lena van Tijen een open brief aan Bekirović, waarin ze opmerkt dat de film haar zodanig aan vroeger herinnert dat een analytische beschouwing van de film onmogelijk wordt. Bekirović schrijft haar een brief terug. 

 

 

read more

Column 

Nieuwe verhoudingen

Nous Faes

Kunnen dezelfde woorden een andere betekenis krijgen als ze door tegengestelde partijen worden ingezet? Nous Faes merkt op dat termen als 'racisme' en 'herstel' compleet anders worden ingevuld naar gelang wie ze gebruikt, en ontleedt haarfijn de achterliggende aannames en intenties.  

read more
1–5
Opinion
Tijdschrift

Neem nu een abonnement op Metropolis M en bespaar 40%!

Sign up
< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Metropolis M Tijdschrift over hedendaagse kunst Nr 4 — 2023