Toen kunstenaars nog helden waren

Issue no6
Dec -Jan 2022
zigzag 2022 > 2023 + nieuwe collectie
Comments
Posts 1 — 3 / 3
1
30 October 2010
Roger Willems

Ik ken het boek en vind het een sterk en zelfs actueel boek, met portretten van veel actieve kunstenaars.
Maar wat een rare generatie jonge kunstenaars wordt hier geschetst? Allemaal eendagsvliegen die maar wat roepen op internet? Alsof er een scheidingslijn zou bestaan tussen de geportretteerden in het boek en de wereld daarbuiten.
En het verbaasd me ook een beetje dat er gesuggereerd wordt dat al de geportretteerde kunstenaars 'voorbij' zouden zijn, en dat de fotografie van Kruk dat zou onderstrepen. Ik weet niet hoor. Fotografie is altijd morbide maar afgaande op de recensie lijkt het wel alsof Liedeke ze niet heeft gefotografeerd maar heeft afgeschreven. Dat is gelukkig niet zo.

31 October 2010
domeniek ruyters

ik weet wel dat iedereen nog leeft, ik vind het alleen een nostalgisch melancholiek soort van fotografie, alsof er een 'verloren' generatie in beeld is gebracht. Deze interpretatie koppel ik aan twee actuele observaties: dat tegenwoordig de curator de toon zet in plaats van de kunstenaar (hij is de nieuwe held), en dat de politiek (cq de samenleving) bezig is de kunst en de kunstenaar de nek om te draaien. Er is kortom ook reden om met enige gevoelens van melancholie naar deze portretten van kunstenaars te kijken.

13 November 2010
DDdW

vroeger was alles beter, zelfs de geschiedenis.

Share this Article:
|Back to Top
Related | Most read
Magazine
Metropolis M Magazine for contemporary art No 6 — 2022