Graduation Fever 8

Issue no2
April - May 2022
countryside & biennale guide
Comments
Posts 1 — 1 / 1
1
16 October 2008
Marcel Smarius

In mijn optiek heeft de schrijfster van deze recensie een kunstenaar over het hoofd gezien nl. de Duitse schilder Henrik Kröner. Ik volg de kunstenaar al tijdens zijn afstuderen aan de AKI in Enschede. Hij heeft in 2006 de Buning Brongers gewonnen. Henrik Kröner heeft het Frank Mohr Instituut gebruikt om zijn kunstenaarschap te onderzoeken en er nieuwe impulsen aan te geven.
Dat betekende een stijlbreuk met zijn eerdere werk. Het eerdere werk bestond uit figuratieve en nonchalante geschilderde doeken, die vaak een ironisch en verhalend commentaar hadden op zijn Duitse achtergrond. Zijn inspiratiebronnen die hij onderzocht tijdens zijn verblijf in Groningen waren zeer divers
zoals het denken Frans Kafka en Claude Lévi-Strauss maar ook
de maaksels van zijn grootmoeder die textielkunstenares was
Maar ook de muziek maakt een groot deel uit van zijn kunstenaarsschap, hij is de drummer van de speedfolkband Filthy Nelly.
Dit alles levert weerbarstige schilderijen op waar het zoeken naar een nieuwe vorm aanwezig is. Voor mij als galeriehouder een zeer interessante ontwikkeling door de verdieping die in het werk van Henrik kröner is geslopen.
In april 2009 zal er een solotentoonstelling worden georganiseerd
Marcel Smarius
Galeriehouder

Share this Article:
|Back to Top
Related | Most read
Magazine
Metropolis M Magazine for contemporary art No 2 — 2022