Thank Christ for G.B. Jones - Vijf fans over hun favoriete werk

Issue no3
Jun-Jul 2023
against ageism

G.B. Jones, Kunstverein Amsterdam, 21.1 t/m 1.4.2023

Op 1 april is G.B.Jones aanwezig om plaatjes te draaien uit haar collectie

Share this Article:
|Back to Top
Related | Most read
Magazine
Metropolis M Magazine for contemporary art No 3 — 2023