Crisisoverleg in het Stedelijk

Issue no3
June - July 2022
Make Friends Not Art
Comments
Posts 1 — 4 / 4
1
26 June 2011
serge onnen

Eric Jan van de Geer is geen actievoerder maar een kunstenaar net zoals Melvin Moti en Jeremiah Day

26 June 2011
Roy Cremers

dank voor het verslag. Ik vind het zo jammer dat er niet verder gekeken wordt dan de eigen discipline. Het was een townhall meeting, met enkel vertegenwoordigers uit de beeldende kunstsector. Dit noem ik geen townhall meeting, maar gewoon een niet echt toegankelijk evenement voor de een klein deel van de sector. Dat er nu, in tijden van echte crisis, zo fragmentarisch wordt gedacht, is typerend voor de sector en ook een van de redenen dat er nu zo 'gehakt' kan worden: in de kunstsector zijn we nog steeds geneigd om voor je eigen toko of discipline te vechten, maar niet verder te kijken. Er is meer dan beeldende kunst, de hele sector ligt onder vuur. Als we ons in de sector niet als één front kunnen presenteren, dan lukt het nooit om de rest van Nederland te overtuigen van ons bestaansrecht. Ik vind het dan ook stuitend dat er op deze avond gepleit wordt voor een 'centraal orgaan voor de beeldende kunstsector'... Ja, want zij, van podiumkunsten, ja zij hebben het allemaal goed voor elkaar met cijfers en data. Nou, dat helpt, de podiumkunsten blijven namelijk gespaard deze saneringsronde... Not! Kijk verder dan je neus lang is en zorg dat we als gehele sector in 1, 2, 3 jaar duidelijk kunnen maken waarom kunst en cultuur van belang is voor de samenleving. En dan niet in de vorm van 'tafel van zes'-achtige beleidsstukken waarvan de schrijvers binnen een paar dagen alweer moddergooiend in de pers naar buiten treden, maar een publieksgerichte campagne die voor iedereen begrijpelijk is. Mijn advies hierbij: zoek samenwerking met een marketing / communicatie bureau en ga uit van je trots in plaats van continu te wijzen op onbegrip. Dat is er nu eenmaal, en juist daar moeten we als sector zelf verandering in zien te krijgen. Hopelijk vormt de bijeenkomst in Den Haag hiervoor het startsein.

27 June 2011
Edwin Jacobs

Hopelijk is het bericht dat BAK en het Centraal Museum afgelopen vrijdag adresseerden in De Volkskrant getuige van een commitment samen te kijken naar elkaars krachten en specialiteiten en op basis daarvan samenwerking aan te gaan. Dit kan wordt gerealiseerd op vele fronten, met als eerste voorwaarde 'als je maar wilt'. Eenheid in verscheidenheid is het devies en kunst en cultuur zien als delfstof van de maatschappij, met alle toeleveringen die daarbij horen. Als men op dat laatste doordenkt zie men hoeveel leveranciers aan de kunstwereld zijn verbonden. Verder is het zo dat in het het hele debat eigenlijk twee zaken door elkaar heen lopen maar die niet als zodanig worden waargenomen. De bezuiniging, een coalitiedoel van de VVD, en de gedoging van de PVV. De VVD spint garen bij de gedoging en gedoging van de PVV kan bestaan door de coalitiedoelen van de VVD. Kunst en cultuur, beeldende kunst in het bijzonder, speelt daarin een marginale rol. Of je maakt deze rol groter, dus verbindt een kleine instelling aan een grotere, bijvoorbeeld, of richt je in je protest meer op de gedogingsrol van de PVV en hoe de coalitie daarbinnen haar coalitiedoelen kan realiseren. Dit laatste kan bijvoorbeeld worden geadresseerd aan alle leden van raden van besturen of stichtingsbesturen van culturele instellingen die VVD of CDA lid zijn: hoe kunnen zij van binnenuit een ander geluid laten horen nu kunst en cultuur het doelwit zijn van de gedoging en de coalitie-ambities. Of, tenslotte, en ook als voorbeeld, de leden van de Vereniging Rijksmusea op te roepen actief mee te denken ipv nu 'slechts' blije ontvanger te zijn van de keuzen die de Tweede Kamer maakt.

27 June 2011
Roy Cremers

Helemaal mee eens Edwin! En een goed voornemen om samen te werken met BAK. Oproep van Martijn Sanders was ook in die strekking, wees als grotere instelling solidair met de instellingen die hard getroffen worden / kleiner zijn. Samenwerking is niet vies en je wordt er in de meeste gevallen alleen maar beter van. Het moet dan, zoals in de meeste relaties, wel van twee kanten komen. Vond het trouwens mooi om te zien hoeveel man er op de been was vandaag in Den Haag! En gefeliciteerd met jullie samenwerking!

Share this Article:
|Back to Top
Related | Most read
Magazine
Metropolis M Magazine for contemporary art No 3 — 2022