8 miljoen mecenassen!

Issue no5
Oct-Nov 2020
Wat is Nederland
Comments
Posts 1 — 2 / 2
1
07 September 2011
Niek

De cijfers zijn gebaseerd op 'representatieve groep' van 500 mensen (wat eigenlijk te weinig is) en de cijfers zijn nogal tegenstrijdig;
"Ongeveer de helft van de mensen wil zelf als mecenas optreden. Een derde zou maximaal 50 euro willen schenken. De helft wil niets geven."
ofwel, ik begreep daaruit dat de helft van de mensen als schenker zouden willen optreden, daarvan zou een derde maximaal 50 euro willen schenken. De andere helft van de totale groep geeft liever niets.
Ik geloof niet dat de kunsten zich van die 50 euro eenmalig (frequentie staat er ook niet bij) zich rijk kan gaan rekenen.

08 September 2011
Leo Samama

Sterker nog: Kunstfactor heeft onlangs uitgerekend dat er in ons land ongeveer 8 miljoen mensen participeren in enige vorm van kunst en cultuur, van de filmclub en de toneelvereniging tot de harmonie- en fanfare corpsen, zowel actief als passief. Dat wil zeggen wanneer elk van deze 8 miljoen een tientje per maand extra zou kunnen/willen besteden aan kunst en cultuur (liefst aftrekbaar van de belastingen ook nog) dan is een aanzienlijk deel van de kunstbegroting opgelost. Beter nog, dan zijn al die kostbare ambtenaren die controleren wat er met dat geld gebeurt misschien ook niet nodig, want het kan op gemeentelijk niveau wordt geregeld of beter nog: rechtstreeks aan de kunstinstellingen via een werkelijk geefwet: wat je geeft is aftrekbaar van de aanslag en niet van de belastbare som....
(zie/luister ook naar:
http://www.youtube.com/watch?v=9f2UxVUON3Y)

Share this Article:
|Back to Top
Related | Most read
Magazine
Metropolis M Magazine for contemporary art No 5 — 2020