Nederland innoveert en de beeldende kunst doet niet mee

Issue no1
Feb - March 2020
Sensory
Comments
Posts 1 — 3 / 3
1
17 December 2012
Dries

Ik dacht dat alleen kinderen gingen jammeren als zij hun handjes ophouden en erachter komen het minst te krijgen. Misschien kan Domeniek Ruyters met heldere argumentatie pleiten voor onderzoekssubsidie? Welke criteria zijn er bijvoorbeeld gehanteerd en hoe kan de kunstsector aan deze bijdragen? Begrijp mij niet verkeerd: ik ben ontzettend voor een gezonde kunstwereld in Nederland en ook ontzettend tegen verlagend boe-geroep zoals dat hier geschreven staat.

17 December 2012
dr

Dit stukje is zelfreflectief bedoeld, hoor. Niks pruillip of boe-geroep. Er staat een slapende persoon afgebeeld: de kunstwereld heeft zitten slapen en doet nu niet mee. Of ze is niet gevraagd om mee te doen, wat evengoed problematisch is.

18 December 2012
Rob Voerman

@Dries Ik heb helemaal niets tegen boe-geroep, sterker ik zie het als iets dat heel positief en constructief kan zijn. Het lijkt wel alsof de enige sector in Nederland, nl. de cultuursector, gelijk verdacht is als het in verzet komt en ergens boos over is. Ambtenaren hangen al in de gordijnen als ze geen 1% loonsverhoging krijgen. Boeren sluiten snelwegen af als er iets van hun Europese subsidies dreigt te verdwijnen. En ga zo maar door. Blijf maar fijn "cultureel correct", dan weet de politiek en de rest van Nederland dat het ons zelf al blijkbaar weinig kan schelen. Waarom dacht je dat beeldende kunst niet wordt genoemd in het regeerakkoord? En inderdaad, waarom dacht je, dat beeldende kunst geen plek heeft gekregen in bovenstaand rijtje? Mede doordat we niet goed vertegenwoordigd worden in o.a. de politiek. Voor een groot deel heeft de beeldende kunst-wereld dat aan zichzelf te wijten. Te veel kunstenaars zijn te weinig betrokken bij het idee van de noodzaak contact te maken met politiek, media, etc. En te veel kunstenaars vinden protesteren en opkomen voor hun belangen en het algemene belang van cultuur "beneden hun niveau". Bovenstaande tekst komt op mij overigens vrij rationeel en beschouwend over en ik zie niet zo goed waarom wij ons hiermee zouden "verlagen", maar dat terzijde.

Share this Article:
|Back to Top
Related | Most read
Magazine
Metropolis M Magazine for contemporary art No 1 — 2020