StressedSpaces van Marjan Teeuwen

Issue no5
Oct-Nov 2020
Wat is Nederland
Comments
Posts 1 — 4 / 4
1
09 July 2009
Lefty

Wanneer een kunstenaar een beroep doet op publieke middelen, waarom is het dan vreemd als van een kunstenaar verwacht wordt dat zijn of haar project een bredere relevantie heeft dan uitsluitend voor de eigen autonome artistieke ontwikkeling? Heeft een balletdanser ook een onvervreemdbaar recht op zich betaald terug te trekken in zijn dansstudio?

09 July 2009

Zeker wel. Balletdansers dienen zich in de studio ook goed voor te bereiden op hun optreden en komen niet naar buiten voordat zij daarover tevreden zijn dunkt mij. Hetzelfde geldt voor beeldend kunstenaars.

10 July 2009
Robin

Een balletdanser die wil kiezen voor meer eigen autonome artistieke ontwikkeling wordt waarschijnlijk choreograaf.
De vergelijking slaat de plank mis?

07 February 2010
wim salki

De kunstenaar heeft geen "onvervreemdbaar" recht op publieke publieke middelen, net zo min als de slager of de bakker. Het recht van de kunstenaar is, dat hij het recht heeft om kunst te maken. Het enige wat hierin relevant is, en dus de kwaliteit bepaalt, is de autonomie en de authenticiteit van de kunstenaar. Ieder die anders wil doen geloven heeft hier een belang bij die niets met kunst te maken heeft

Share this Article:
|Back to Top
Related | Most read
Magazine
Metropolis M Magazine for contemporary art No 5 — 2020