Bekendmaking curatoren van de Tweede Triënnale van Beetsterzwaag 2018

Issue no5
okt - nov 2018
Entanglement

Julia Geerlings en Niekolaas Johannes Lekkerkerk cureren de Tweede Triënnale van Beetsterzwaag (2018).

'Uit het grote aantal voorstellen dat Kunsthuis SYB ontving, heeft de programmeringscommissie gekozen voor het concept van Julia Geerlings en Niekolaas Johannes Lekkerkerk, twee jonge curatoren die voor de Tweede Triënnale van Beetsterzwaag een samenwerkingsverband zullen aangaan. In hun voorstel verbinden Geerlings en Lekkerkerk het thema “iepen mienskip” met het oeroude begrip van de “almende”, een begrip dat teruggaat tot de middeleeuwen en duidt op een gemeenschappelijk aandeel van de gemeenschap in onbebouwde, onverdeelde weiden, bossen en viswateren. Geerlings en Lekkerkerk willen de notie van de almende herintroduceren en gebruiken het begrip als aanleiding om opnieuw na te denken over de gedeelde verantwoordelijkheid en belangen die gepaard gaan met het gemeenschappelijk gebruik van het land, het landschap en de publieke ruimte.

Naast de reële, ethische en morele vraagstukken rond een gedeelde verantwoordelijkheid verbonden aan het begrip almende, maken Geerlings en Lekkerkerk gebruik van een meer speculatieve denkruimte waarin vrijuit kan worden geëxperimenteerd met verschillende verhalen en scenario’s rond de ontstaansgeschiedenis van de mensheid en de rol van natuurlijke processen in de ontwikkeling van een beschaving. Het vertrekpunt is de Oera Linda, een kroniek uit 1256 die eind 19e eeuw even veel stof deed opwaaien, maar al snel werd ontmaskerd als een 19e-eeuwse poging tot geschiedvervalsing vermomd in de vorm van een eeuwenoud pseudorunenschrift. De Oera Linda veronderstelt het bestaan van een Oudfries manuscript over het ontstaan van de wereld en de ontwikkeling van de menselijke beschaving. Het Friese volk wordt voorgesteld als nazaat van een 4000 jaar oude Friese beschaving die ooit heel Europa heeft bevolkt en superieur was aan alle andere volkeren, maar steeds verder in verval raakte na de noodlottige overstroming van Atlantis (‘Atland’). Mythologie, matriarchaat, nationalisme en natuurrampen lopen als een rode draad door de Oera Linda en bieden telkens opnieuw aanknopingspunten om na te denken en te speculeren over het gebuikt en de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte.

Voor de inhoudelijke vormgeving van de Tweede Triënnale van Beetsterzwaag zullen Julia Geerlings en Niekolaas Johannes Lekkerkerk in de komende maanden samenwerken met kunstenaars die werken vanuit een besef van de verstrengeling van natuur en cultuur en zich richten op het ontwikkelen van alternatieve gemeenschaps- en samenlevingsvormen.'

Volgend jaar zal de triënnale onderdeel zijn van het hoofdprogramma van Leeuwarden – Friesland Culturele Hoofdstad 2018 http://www.2018.nl/nl waarin het begrip “iepen mienskip” (open gemeenschap) centraal staat.

Lees meer HIER!

Share this Article:
|Back to Top
Meest gelezen
Tijdschrift

Koop nu het
laatste nummer

Mail naar:
karolien [​at​] metropolism.com
(€9,95 incl verzending)

Neem nu een abonnement op Metropolis M en bespaar 40%!

Abonneer
Metropolis M Tijdschrift over hedendaagse kunst Nr 5 — 2018