De Appel zoekt directeur

Issue no1
feb-mrt 2019
Circulation

De Appel, centrum voor hedendaagse kunst Amsterdam, Nederland zoekt een directeur.

Nieuwe directeur
De Appel zoekt een directeur. Van de directeur wordt verwacht dat deze De Appel de komende jaren leidt, artistiek invulling geeft aan het programma, het archief en het Curatorial Programme, en weet te verstevigen op het vlak van inkomsten en huisvesting. De directeur is verantwoordelijk voor de artistieke, educatieve, zakelijke en organisatorische leiding van De Appel. De directeur bepaalt de artistieke en organisatorische koers in nauwe samenwerking met het team en bestuur. De directeur zal worden aangesteld voor een periode van drie jaar, met een mogelijke verlenging aan het eind van deze periode.

De Appel staat voor twee grote uitdagingen de komende jaren: het werven van inkomsten (fondsen en eigen inkomsten) en het vinden van nieuwe huisvesting per 2021. De nieuwe directeur wordt geacht hier een visie op te hebben. De Appel is een stichting zonder winstoogmerk met een personeelsbestand van 6.4 FTE en met een uitgebreid netwerk aan freelance collega’s.

Functie-eisen
De directeur heeft gezag in de nationale en internationale kunstwereld, kan leiding geven en visie ontwikkelen op de toekomst van De Appel. De directeur is zich ervan bewust dat deze toekomst alleen bestendigd kan worden wanneer het programma, archief en Curatorial Programme van De Appel (inter)nationaal toonaangevend blijven, er voldoende middelen geworven worden en een nieuwe huisvesting betrokken wordt.

De directeur is een verbinder, werkt met en naast het team, haalt het beste uit de medewerkers door een open en stimulerende werksfeer te creëren. De directeur is stressbestendig, beschikbaar in de avonden en weekends en zal als het gezicht van De Appel ook vaak overleggen, openingen en conferenties bijwonen. De Appel wordt gedragen door een klein team en van alle medewerkers, ook de directeur, wordt een hands-on werkmentaliteit verwacht.

De directeur werkt nauw samen met het hoofd interne zaken van De Appel. Zij vormen een tandem en stemmen hun werkzaamheden op elkaar af.

Van de directeur wordt verwacht dat deze bij aanstelling in (de nabijheid van) Amsterdam woont of uiterlijk op 1 september 2019 naar Amsterdam of omgeving verhuist.

De nieuwe directeur van De Appel

heeft een artistieke visie en zakelijk inzicht;

heeft een inclusieve benadering (zowel inhoudelijk als op het vlak van personeelsbeleid);

heeft een internationale scope en kan deze verbinden aan de Amsterdamse context;

is op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst, cultuureducatie, archieven en curatorenopleidingen;

heeft een netwerk dat deze kennis weerspiegelt;

is in staat om zijn/haar visie in lokale, nationale en internationale context uit te dragen en te realiseren;

is een teamwerker, verbinder, en genereuze leider;

heeft aantoonbare werkervaring in een kunstinstelling;

heeft ervaring met lokale en nationale politieke betrekkingen, fondsenwerving, heeft een open ondernemingszin en kan eigen inkomsten en donaties werven;

heeft uitstekende communicatieve vaardigheden en heeft een goede beheersing van de Engelse taal;

is bereid om Nederlands te leren en om zich in de omgeving van Amsterdam te vestigen.

Procedure
Sollicitatiebrieven kunnen voor 7 januari 2019 per e-mail worden gestuurd aan Maaike Lauwaert, waarnemend directeur en secretaris van de adviescommissie via maaike [​at​] deappel.nl o.v.v. Vacature directeur.

Sollicitatiebrieven worden in het Engels of Nederlands opgesteld en gaan vergezeld van een CV en een motivatie waaruit blijkt op welke manier de sollicitant De Appel in de komende drie tot zes jaar zal gaan leiden en waar naartoe.

Kandidaten die voor de shortlist worden geselecteerd ontvangen hier eind januari bericht over. Een eerste gespreksronde met een presentatie door de kandidaten staat gepland voor medio maart 2019. Begin april 2019 hoopt de commissie haar keuze gemaakt te hebben en haar benoemingsvoorstel voor te leggen aan het bestuur. Na een gesprek tussen de laatste kandidaat en het bestuur zal de keuze voor de nieuwe directeur in april genomen worden. De nieuwe directeur zal bij voorkeur zo spoedig mogelijk beginnen.

Arbeidsvoorwaarden
De Appel biedt een bruto jaarsalaris van 60.000 euro. Er is een pensioensregeling, recht op vakantiedagen en vakantiegeld.

Beleid
De Appel is een presentatie-instelling met een publieksprogramma, een wereldvermaarde curatorenopleiding, archief en bibliotheek. De Appel bestaat 43 jaar en heeft zich in die periode bewezen als experimentele ruimte voor actuele kunst en is met het curatorenprogramma, opgestart in 1994, ook internationaal stevig vernetwerkt. De Appel is een huis waar kunst en kritische reflectie, nieuwe ideeën omtrent het curatorenvak en jaren aan uniek archiefmateriaal rondom performance kunst samenkomen.

De Appel programmeert, reageert, initieert en luistert. We doen dit sinds de oprichting op verschillende plekken in de stad Amsterdam en hebben sinds 2017 een vaste plek gevonden in Amsterdam Nieuw-West. De Appel gelooft in de onmisbaarheid van de stem van kunst in het hedendaagse debat, durft daarin stelling te nemen maar ook tijd op te eisen om te overdenken en gedurende een langere periode aan een thema te werken. De Appel vraagt kunstenaars en ontwerpers mee te denken met de organisatie en geeft hen bij voorkeur opdrachten tot het ontwikkelen van nieuw werk en draagt daarbij zorg voor lokale verankering en (inter)nationale weerklank.

De drie pijlers van De Appel staan in relatie tot elkaar, worden inhoudelijk ook in relatie tot elkaar ontwikkeld en de directeur ontwikkelt dan ook een visie op deze drie onderdelen van De Appel, hun toekomst en inhoudelijke focus.

Voor meer informatie neemt u contact op met: maaike [​at​] deappel.nl

Share this Article:
|Back to Top
Gerelateerd | Meest gelezen
Tijdschrift

Koop nu het
laatste nummer

Mail naar:
karolien [​at​] metropolism.com
(€9,95 incl verzending)

Neem nu een abonnement op Metropolis M en bespaar 40%!

Abonneer
Metropolis M Tijdschrift over hedendaagse kunst Nr 1 — 2019