Advies Kunstenplan 2021-2024 Amsterdamse Kunstraad  

Issue no3
juni - juli 2020
Troebele waters

Persbericht Amsterdamse Kunstraad – Advies Amsterdam Bis, Kunstenplan 2021-2024

Vandaag presenteert de Amsterdamse Kunstraad zijn advies Om de stilte heen over de Amsterdam Bis, ter voorbereiding van het Kunstenplan 2021-2024. Het advies wordt in de Zuilenzaal van Felix Meritis aangeboden aan wethouder Touria Meliani en aan Tirza de Fockert, voorzitter van de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering.

De kunstraad heeft besloten vast te houden aan het afgesproken tijdschema, ondanks de uitbraak van de coronapandemie. Op deze manier hoopt de kunstraad te bespoedigen dat de instellingen in het volgende kunstenplan vanaf 1 januari 2021 zekerheid hebben over hun subsidiebedrag. Uitstel met bijvoorbeeld een jaar, wat door sommigen is bepleit, handhaaft de bestaande verdeling en is daarmee in het nadeel van de nieuwkomers in het kunstenplan.

Vernieuwing

De kunstraad kiest in dit advies voor vernieuwing in genres. Bij de historisch gegroeide verhouding tussen de genres is wat de kunstraad betreft graduele bijstelling op zijn plaats. De kunstraad adviseert een verschuiving van subsidie van de klassieke podiumkunsten naar de genres beeldende kunst, letteren en film, die traditioneel minder gesubsidieerd worden. Ook de mate waarin aanvragers werk hebben gemaakt van (culturele) diversiteit en inclusie heeft bij de verdeling van het beschikbare geld een rol gespeeld.

Geldgebrek

In tegenstelling tot het rooskleurige perspectief in de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024, waarin staat dat er 8,1 miljoen euro wordt toegevoegd aan de Amsterdam Bis, is er nauwelijks extra geld beschikbaar. De huidige coalitie heeft 5 miljoen euro extra uitgetrokken voor het kunstenplan, maar tegelijkertijd heeft dit college van B en W ook de indexatie van de subsidies stop gezet. De kunstraad betreurt het dat instellingen die voortreffelijk functioneren niet door kunnen groeien en dat er te weinig geld is voor nieuwe initiatieven.

Functies

De Amsterdam Bis wordt vanaf 1 januari uitgebreid met 9 functies die ruimte bieden aan 14 instellingen. Voor die functies heeft de kunstraad 28 aanvragen ontvangen. De kunstraad stond voor lastige keuzes, vergelijkbaar met de keuzes die de Raad voor Cultuur voor de landelijke basisinfrastructuur heeft moeten maken. De functies maken het mogelijk meer geografische spreiding van de Amsterdam Bis te realiseren en de basisinfrastructuur aan te vullen met instellingen die een duidelijke toegevoegde waarde hebben. De kunstraad adviseert de Appel, CBK Zuidoost, Waag, ICK Amsterdam, ISH, SLAA, Pakhuis de Zwijger, Nederlands Blazers Ensemble, Amsterdam Sinfonietta, Asko| Schönberg, Cappella Amsterdam, Nowhere, Likeminds en ROSE stories op te nemen in de Amsterdam Bis.

Verdeling

Het budgettair plafond voor de Amsterdam Bis die uit 35 instellingen bestaat is 73,5 miljoen euro. Dit lijkt een fenomenaal bedrag, maar een deel zit vast in kosten voor onderhoud van gebouwen en vaste personeelsformaties. Om nieuwe functies binnen de Amsterdam Bis enige groeipotentie te geven en daarnaast een aantal voortreffelijke plannen volledig of grotendeels te kunnen honoreren, adviseert de kunstraad op enkele instellingen te bezuinigen. In de discipline theater zijn dit ITA en Frascati, in de discipline muziek Het Concertgebouw en Muziekgebouw aan ‘t IJ en in de discipline dans Nationale Opera & Ballet en ICK Amsterdam. De kunstraad adviseert de subsidie voor IDFA, Likeminds en Waag substantieel te verhogen. De drie instellingen die volgens de kunstraad het gevraagde bedrag kunnen krijgen zijn BIMHUIS, Nederlands Blazers Ensemble en SLAA.

Webmagazine Hoe nu verder

Ten gevolge van de coronapandemie verkeren veel Amsterdamse culturele instellingen in onzekerheid over hun toekomst. Bij de presentatie van Om de stilte heen publiceert de kunstraad een webmagazine met artikelen over de huidige stand van zaken in de cultuursector. In dit magazine komen uiteenlopende instellingen aan bod: zowel gesubsidieerd als ongesubsidieerd, klein én groot. Van Felix Meritis en de Hermitage tot No Man’s Art Gallery, Boom Chicago en de Nachtburgemeester. Van De Kleine Komedie en Het Nationale Ballet tot Vrijplaats OT31, het Leerorkest en de Melkweg. Van ITA en Koninklijk Theater Carré tot The Black Archives, De FilmHallen/The Movies en het Verzetsmuseum. Met dit virtuele tijdschrift, te vinden op https://hoenuverder.kunstraad.nl/, beoogt de kunstraad meer inzicht te geven in wat de culturele sector in de komende tijd nodig heeft.

Share this Article:
|Back to Top
Meest gelezen
Tijdschrift

Koop nu het
laatste nummer

Mail naar:
karolien [​at​] metropolism.com
(€9,95 incl verzending)

Neem nu een abonnement op Metropolis M en bespaar 40%!

Abonneer
Metropolis M Tijdschrift over hedendaagse kunst Nr 3 — 2020