Onderzoeksrapport KABK gepubliceerd - directeur stapt op

Issue no4
aug - sep 2021
Onbeperkt toegankelijk & Eindexamens 2021

Vandaag is het onderzoeksrapport dat een onafhankelijk bureau uitvoerde naar de werkcultuur op de KABK gepubliceerd. De Raad van Toezicht is geschrokken van de resultaten, directeur Marieke Schoenmakers stapt op.

Naar aanleiding van de berichten over ernstig grensoverschrijdend gedrag en een onveilige werkcultuur op de academie besloot de Raad van Toezicht van de KABK afgelopen najaar er nader onderzoek naar te doen en riep daarbij de hulp in van het onderzoeksbureau Bezemer en Schubad. In hun rapportage van vandaag stellen de onderzoekers dat ze na gesprekken met 168 betrokkenen, onder wie veel docenten en studenten, moeten concluderen dat er veel mis is op de academie.

De directeur wordt een afstandelijk leiderschap verweten, met meer aandacht voor de internationalisering van de academie en haar publieke profiel dan voor de interne organisatie. Er was weinig 'verbondenheid in visie, in omgang met elkaar, in ideeën over goed onderwijs, in professionaliteit en in samenwerking', stelt het rapport in zijn conclusies. De directeur wordt verweten te weinig te hebben geïnvesteerd in verbinding wat ertoe heeft geleid dat velen 'naar eigen inzicht handelen'. Dat en het feit dat de meeste docenten op tijdelijke contracten werken, met zelfs na negen jaar nog geen uitzicht op een vast contract, leidde tot een onaanvaardbare versterking van gevoelens van onzekerheid en onveiligheid.

De Raad van Toezicht toont zich geschokt in een verklaring. 'De conclusies zijn stevig en geven aan dat er veel speelt op het gebied van de interne cultuur en sociaal gedrag', zegt RvT-voorzitter Harro Knijff. 'Het geeft een veelomvattend beeld. Daar voelen wij ons verantwoordelijk voor. We betreuren het zeer dat er signalen hierover zijn gemist en dat er gevoelens van sociale onveiligheid bestaan. Wij nemen de aanbevelingen dan ook zeer serieus en willen snel met de aanbevelingen aan de slag. Grensoverschrijdend gedrag -in welke vorm dan ook- is onacceptabel.'

Met name de verwijten aan de directie kwamen voor de Raad van Toezicht als een complete verrassing. Maar ze zien het niet als een teken van eigen falen dat ze dit niet eerder hebben ingezien. De voorzitter van de RvT stelt dat er veel is om trots op te zijn, met name 'de nationale en internationale reputatie van de academie en de positieve externe beoordelingen'. Tegelijkertijd erkent hij dat uit het rapport blijkt dat er te weinig aandacht is geweest voor 'het sociaal en emotioneel welbevinden van zowel medewerkers als studenten'. En voor 'de cultuur van de academie' die 'nog steeds minder transparant en open is dan zij zou moeten zijn'. Knijff: 'Het onderzoek heeft ondubbelzinnig uitgewezen dat er onvrede leeft binnen de KABK. Dat gaan we samen met de hele KABK-gemeenschap veranderen. We vertrouwen erop dat iedereen binnen de KABK een positieve bijdrage zal leveren om gezamenlijk de noodzakelijke cultuuromslag te realiseren.'

Het rapport spreekt zich niet uit over individuele klachten over docenten en studenten, die de aanleiding van dit onderzoek vormen en tot publicatie leidde van het geruchtmakende stuk in NRC Handelsblad over het grensoverschrijdend gedrag van een voormalig student. Er wordt gesteld dat er 'geen directe grondslag is voor stevige Me Too verwijten in concrete feiten'. In het rapport worden vooral harde noten gekraakt over het eigen werkgeverschap en de daaruit volgende ongelijke arbeidsverhoudingen, over de algemene structuur van onveiligheid die onvoldoende bestreden werd, over slechte interne communicatie, over het ontbreken van voldoende waarborgen tegen grensoverschrijdend gedrag en een onvoldoende effectieve klachtenstructuur. Er staat in de conclusie van het rapport een lange lijst met aanbevelingen hoe het werkklimaat op al die punten te verbeteren. De incidentele gevallen van grensoverschrijdend gedrag en de daarop te nemen stappen richting docenten ziet de RvT als een taak voor de nieuwe directie. Tot daar een besluit over is genomen blijven de docenten over wie geklaagd is geschorst.

In NRC Handelsblad wordt in een vandaag gepubliceerde tekst over het rapport verslag gedaan van een massaal gedragen klacht vamuit de school over het feit dat de academie een duur PR-bureau in de hand genomen heeft om de publicitaire schade van het onderzoek zo veel mogelijk te beperken. Er is een petitie in het leven geroepen die al meer dan 600 keer is ondertekend. De brief is inmiddels aangeboden aan de Raad van Toezicht, een gesprek volgt vanmiddag.

Overigens meldt de RvT ook dat nu de directeur vertrokken is haar taken voorlopig worden waargenomen door Henk van der Meulen, directeur van het Koninklijk Conservatorium. De RvT gaat op zoek naar een interim-directeur.

Domeniek Ruyters
is hoofdredacteur van Metropolis M

Share this Article:
|Back to Top
Gerelateerd | Meest gelezen
Tijdschrift

Koop nu het
nieuwste nummer

Mail naar:
karolien [​at​] metropolism.com
(€9,95 incl verzending)

Neem nu een abonnement op Metropolis M en bespaar 40%!

Abonneer
Metropolis M Tijdschrift over hedendaagse kunst Nr 4 — 2021